Record details

Subject heading
    Perissodactyla
Article
    Animal husbandry of Linear Ceramics Culture in Vedrovice
    Anisodon sp. (Mammalia, Perissodactyla, Chalicotheriidae) from the Turolian of Dorn-Dürkheim 1 (Rheinhessen, Germany): morphology, phylogeny, and palaeoecology of the latest chalicothere in Central Europe
    The development of animal husbandry in the Bronze Age on the basis of the osteological remnants
    The early Vallesian vertebrates of Atzelsdorf (Late Miocene, Austria). 9., Hippotherium (Mammalia, Equidae)
    Evolutionary history of hoofed mammals during the Oligocene-Miocene transition in Western Europe
    Hospodářská zvířata kultury s lineární keramikou ve Vedrovicích
    Morfometrické vyhodnocení okluzální zubní plochy kvartérních koní (Equidae, Perissodactyla, Mammalia) na některých pleistocenních lokalitách Evropy (12-24 Praha, 12-41 Beroun, 24-32 Brno)
    Nové nálezy fosilních kostí ze Znojemska (Sirenia a Equidae)
    Paleontologický a archeologický výzkum na lokalitě Spytihněv-Duchonce : (25-33 Uherské Hradiště)
    Preliminary overview of regional endemism in European Neogene ungulates
    Die Säugetiere aus dem Untermiozän des Chomutov Beckens - 1. Chalicotheriidae (Mammalia, Perissodactyla)
    Das Studium der Pferde aus der Lokalität Grubgraben
    Vývojové trendy v chovu hospodářských zvířat v době bronzové na podkladě jejich osteologických pozůstatků