Record details

Subject heading
    Rb (rubidium - 37)
Article
    Interakce štěpných produktů, uvolněných z úložiště radioaktivního odpadu, s granitem
    Rb-Sr systematics of intrusive rocks from the Moldanubicum around Jihlava