Record details

Subject heading
    Rn (radon - 86)
Article
    1992 Radon project - overview of activities
    Approach to indoor radon problems in the Czech Republic
    Atmogeochemické monitorování
    Certification of measurements in radon problems
    Co nového v radonové problematice. 1. část
    Co nového v radonové problematice. 2. část
    Concentration of radon in water and air in treatment plants
    Correlation between radon in soil gas and local geology - some remarks
    Čistota ovzduší v oblasti Stráž pod Ralskem-Hamr
    Detailed radon risk mapping in the Neratovice and Mělník area (Central Bohemia)
    Detailed radon risk mapping in the Teplice agglomeration
    Determination of 222Rn and 220Rn by portable emanometers
    Determination of radon exhalation rate using liquid scintillators
    Diskuse k limitům sanace pozůstatků po těžbě uranových rud
    Distribution of radon anomalies over the Choustník fault zone (Central Bohemia)
    Enrichment of radon-222 in water during groundwater treatment processes
    Equipments Tesla VÚPJT for the radon measurement
    Errors of Rn-222 determination at various measurement procedures
    Estimation of the category of radon risk emission individual building area, questions and different approaches
    The estimation of the risk of radon invasion from the basement into buildings in the multidedded geological environment
    Evaluation of soil-gas radon concentration data - some remarks
    The evolution of radon problems in Czechoslovakia - especially Eastern Bohemia
    FH-1. Equipment for in-situ permeability measurements
    Geochemie a speleoterapie
    Geological approach to radon problematics in the Czech Republic
    Hodnocení základových půd z hlediska rizika pronikání radonu do budov
    The indoor-soil radon relationship in Eastern Bohemia
    Intercomparison measurements of Rn-222 volume activity in soil air
    Konference radonový program ČR
    Korelace objemové aktivity radonu v podložních horninách a v pitné vodě
    Krátkodobé variace radonu a vliv slapových sil
    Main geological factors affecting intensity of radon emanations
    Measurement of concentration of isotope 220Rn in soil gas
    Measurement of concentration of isotope 220Rn in soil gas
    Net density and scales in radon investigation
    New experimental results and possibility to use them for estimation of radon emission risk
    Objectivity of indoor radon determination
    Permeability and Rn-222 concentrations in soil gas - case studies
    Porovnání koncentrace atmosférických iontů s objemovou ekvivalentní aktivitou Rn-222
    Porovnání objemové aktivity radonu Rn-222 a koncentrace lehkých atmosférických iontů
    Posibilities for reduction of radon content by non-aerating water treatment technologies
    Possibilities of radon-222 removal in groundwater treatment for drinking purposes
    Požadavky na těžební stavební suroviny z hlediska radonového programu
    Problémy objektivního hodnocení radonového rizika
    A Proposal of the Radon Risk Classification of Foundation Soils
    Předběžné výsledky studia koncentrace a zdrojů přirozených radioaktivních prvků v okolí Stupňovité propasti ve Sloupsko-šošůvských jeskyních v Moravském krasu (24-23 Protivanov)
    Radioactivity and radon exhalation rates in East Bohemia region
    Radionuklidy a ionizující záření ve vodním hospodářství
    Radon a radonové riziko v České republice
    Radon and daughters in flats of Jáchymov and summary of our other results
    Radon and tectonics in Stráž block (Northern Bohemia, uranium mining district Hamr na Jezeře)
    Radon behaviour in spring water of Bad Brambach (Vogtland, Germany) in the temporal vicinity of the 1992 Roermond earthquake, the Netherlands
    Radon cartography as tool of research examples from the Sudety Mts. area (SW Poland)
    Radon flux from uranium mill tailings in Mydlovary
    Radon in public water supplies in East Bohemia region
    Radon in public water supplies of South Bohemian Region
    Radon in Soils Overlaying Several Tectonic Zones of the South Bohemian Moldanubicum
    Radon in the Lower Silurian black shales of Prague basin
    Radon in waters of Bohemian Massif
    Radon infiltration risk from the ground in Chabry, Prague
    Radon investigations in East Bohemia region
    Radon program - a part of the environmental protection program in the Czech Republic
    Radon risk classsification for building purposes in the Czech Republic
    Radon risk map of Prague and Říčany granite
    Radon risk mapping in Czechoslovakia
    Radon risk mapping of the Czech Republic - results
    Radon under basement slab
    Radon v rudnickém obzoru v Podkrkonoší
    Radonové riziko stavenišť z pohledu inženýrské geologie
    Radonové riziko v oblasti Prahy a říčanského granitu
    Radonový program ČR
    Regionální výzkum radonového rizika v České republice
    The relationship between indoor radon and data from regional radon risk maps in the Eastern-Bohemian districts, Czech Republic
    A review of surveys of indoor radon measurements in Czechoslovakia
    Seminář České asociace pracovníků aplikované geofyziky a Asociace radonové riziko
    Seminář o radonu v geologickém prostředí
    Some remarks to radon problem solving
    Statistical significance of radon determination in soil air
    The tectonic control of high Rn-222 in durbachites near Milevsko (Central Bohemia, CSFR)
    Temporal variations of soil gas radon concentration
    Testing of regional radon risk maps reliability
    Třetí mezinárodní workshop Geological Aspects of Radon Risk Mapping
    Variability of radon with depth in various soil profiles
    Variation of radon volume activity in soil air in a year climatic cycle
    Vliv magnetosféry na geochemické procesy v litosféře a troposféře
    Využití geofyzikálních metod pro řešení ochrany životního prostředí
    Výzkum radonového rizika v České republice
    Vztah variací atmogeochemického pole k radonové metronomii
    Zaťaženie bane Nižná Slaná rozpadovými produktami radónu