Record details

Subject heading
    Th (thorium - 90)
Article
    Aplikace polní gama spektrometrie při rozlišování zrudněných mramorů na lokalitě Bližná v Černé v Pošumaví
    The chemical evolution of the Reitzenhain-Rotgneis-structure (Erzgebirge Mountains) based on rare earth element investigations
    Distribuce uranu, thoria a zlata v karbonských sedimentech severovýchodní části Českého masívu
    Fosfát thoria z lokality Valdek u Varnsdorfu
    Fosforečnany vzácných zemin v břidlicích spodního paleozoika Barrandienu
    Geochemie a speleoterapie
    Korelace flyšových souvrství na podkladě petrofyzikálních parametrů
    Předběžné výsledky studia koncentrace a zdrojů přirozených radioaktivních prvků v okolí Stupňovité propasti ve Sloupsko-šošůvských jeskyních v Moravském krasu (24-23 Protivanov)
    Radioactivity of Devonian meta-volcanic rocks in N Moravia
    Radioactivity of the highly fractionated Homolka granite in the Moldanubian pluton, southern Bohemia
    Srovnání terénní a laboratorní gama-spektrometrie při detailním studiu distribuce Th, U a K v horninách
    Studium závislosti obsahu a distribuce přirozených radioaktivních prvků ve spodnokarbonských sedimentech paleozoika střední Moravy (24-41 Vyškov, 24-23 Protivanov, 24-21 Jevíčko, 14-43 Mohelnice)
    Výsledky gamaspektrometrického měření na ložisku Horní Benešov ve vztahu k vývoji produktivních hronin a zrudnění
    Využití výsledků geochemického studia flyšových sedimentů pro geologickou interpretaci (použití bóru a poměru Th/U)
    Zirkon v náplavech horního toku Lužnice a jeho vztah k leteckým anomáliím radioaktivity