Record details

Subject heading
    Vermes
Article
    Die Bedeutung von Panzerwürmern (Palaeoscolecida) für Biostratigraphie und Paläogeographie
    Diversification and biogeography of scolecodont-bearing polychaetes in the Ordovician
    Halimedaites carpaticus gen. n. sp. n., "Body Fossil" from the Carpathian Flysch of Czechoslovakia
    Imprints of the bodies of Oligochaete Worms and Leeches in Oligocene Diatomites from Bechlejovice near Děčín
    Manitouscolex, a new palaeoscolecidan genus from the Lower Ordovician of Colorado
    Marine ecosystems based on chemoautotrophic and methylotrophic bacteria as possible refuge for living fossils
    A Middle Miocene gastropod shell with epifauna from the locality Buituri (Transylvanian Basin, Romania)
    Miocenní sedimenty od Seloutek na Prostějovsku
    A new phylogenetic concept for the Class Palaeoscolecida
    A new serpulid, Placostegus velimensis sp. nov., from the Lower Turonian of the Bohemian Cretaceous Basin
    Nové nálezy serpulidních červů (Serpulidae) z lokality Kaňk - Na Vrších u Kutné Hory
    Nové nálezy serpulidních červů z lokality Velim-Skalka : 13-32 Kolín
    První výskyt serpulidního červa druhu Filogranula cincta (Goldfuss) v příbojové facii české křídové pánve : 13-32 Kolín, 13-32 [i.e. 13-14] Nymburk, 13-41 Čáslav
    Revision of Kettnerites Žebera, 1935 (Scolecodonta, Silurian of the Barrandian area, Czech Republic): preliminary results
    Revision of Silurian scolecodonts from the Barrandian area (Prague Basin, Czech Republic)
    Rocky coast facies of the Unhošť-Tursko High (late Cenomanian-early Turonian, Bohemian Cretaceous Basin)
    Sabellidae and Serpulidae (Polychaeta, Canalipalpata) from the locality Kaňk - Na Vrších in Kutná Hora (Upper Cenomanian - Lower Turonian, Bohemian Cretaceous Basin - the Czech Republic)
    Scolecodonts? or their immitation by graphite floccules in the crystalline limestone of Varied Group, South Bohemia
    Serpulid worms Mercierella Fauvel, Durandella Dragastan and Carpathian nov. gen. from the Jurassic, Cretaceous and Paleogene of the Western Carpathians
    Srovnání triasových serpulidních faun Západních Karpat s ostatními oblastmi Evropy
    Stopy vrtavé činnosti organizmů badenského stáří od Mikulova
    The subgenus Septenaria Regenhardt, 1961 (Polychaeta: Serpulidae) from Lower Turonian (Upper Cretaceous) nearshore facies of the Bohemian Cretaceous Basin, Czech Republic
    Zpráva o nálezu serpulidních červů z lokality Hády v Brně (svrchní jura) : 24-32 Brno