Record details

Subject heading
    absorbenty
Article
    Aktivity VŠB - Technické university v Ostravě v oblasti životního prostředí
    Composition and application possibilities of the "cypris clays" of the Sokolov basin
    Geochemický výzkum tuhých produktů spalování na různých typech tepelných elektráren : přehled současných poznatků
    Intercalation of Na-montmorillonite with tetraalkyl-(aryl) ammonium cations
    Ion exchange in natural zeolites : a study on reaction mechanisms
    Laboruntersuchungen der Gastrocknung mit Hilfe von Adsorption und Absorption
    Lignite as a chemical raw material
    Nadložní jíly SHR jako bariérový a dekontaminační materiál pro kadmium a olovo
    Possible catchment scale solutions to contaminated sediments in the Elbe River
    Přírodní zeolity a jejich vlastnosti, významné pro ekologické aplikace
    Removal of As V, Cr VI, CR VI, and V V from solutions by calcined hydrotalcite and regeneration of used sorbent
    Sorpční vlastnosti přírodních bentonitů
    Sorption of hydrophobic organic pollutants on soils and sediments
    Study of ion-exchange on vermiculite by means of carbon paste electrode
    Theoretical argilology as a base for the application of sealing and sorbent clays
    Vztahy mezi syntézou v laboratoři a distribucí zeolitů v sedimentech
    Zeolity syntetizované z elektrárenských popílků