Record details

Subject heading
    absorpce
Article
    Applicability of cultures of higher fungi to biosorption of cadmium
    Environmental impacts of mining of Ni-Mo black shale-hosted deposits in the Zunyi region, southern China: Preliminary results of the study of toxic metals in the system rock-soil-plant
    Göllersdorf - Ziegelei und Tonbergbau Wienerberger. Exkursion C - Geologie der Umgebung von Hollabrunn
    Laboruntersuchungen der Gastrocknung mit Hilfe von Adsorption und Absorption
    The minerals causing degradation of concrete and their formation processes
    Modelování budoucího vývoje chemismu Plešného jezera
    Možnosti odstraňování amonného dusíku z odpadních vod pomocí zeolitů syntetizovaných z popelů
    Polychlorované dibenzo-p-dioxiny a dibenzofurany - osud v atmosféře
    Prenos znečisťujúcich látok v podzemných vodách a jeho charakteristiky
    Retence antropogenní síry v půdách: faktor bránící okyselení šumavských povrchových vod
    Sorpce kovových iontů zeolity syntetizovaných z popelů
    Sorpce těžkých kovů na jílové minerály
    Sorpční vlastnosti přírodních bentonitů
    Štúdium sorpcie kobaltu na prírodnom mordenite a klinoptilolite
    Use of smectite-zeolite alteration product of rhyolitic ignimbrite from Puertas Viehas (Nicaragua) in the manufacture of tiles
    Water traces and chemistry of cassiterites
    Weathering of organic matter in tips of coal mines, Plzeň Basin, Czech Republic
    Zeolit - persektívna surovina pre stavebníctvo