Record details

Subject heading
    alb
Article
    Albian and Cenomanian foraminifera from the Pieniny Klippen Belt (Carpathians, Poland)
    Albian non-calcareous dinoflagellates of the Western Carpathians
    Amonity albu z jaskyne Mokrá diera v Javorovej doline (vysokotatranská sukcesia, Vysoké Tatry)
    Aptian and Albian ammonites in the Western Carpathians (the Czech and Slovak Republic)
    Biostratigrafická pozícia butkovského súvrstvia manínskej jednotky na typovom profile
    Characteristic sporomorphs of the Elaterates Province in the Cenomanian of Bohemia (Central Europe) - comparison with the Mid-Cretaceous of Egypt (northern East Africa)
    Correlation of Mid-Cretaceous plant microfossils from the Raritan Formation of the Atlantic Coastal Plain with the Peruc-Korycany Formation of the Blansko Graben
    Dinoflagellate cysts distribution of Albian-Cenomanian sections from the Outer Western Carpathians
    Hranice alb-cenoman v sedimentačním prostoru slezské jednotky na základě studia foraminifer a vápnitých nanofosilií (Západní Karpaty, Česká republika) : 25-21 Nový Jičín
    Inventory of Barremian-Albian Dinoflagellate cysts of the Silesian Unit in the Outer Western Carpathians (Czech Republic)
    Microfossils of the Albian and Cenomanian shales from the Štramberk area (Silesian Unit, Outer Western Carpathians, Czech Republic)
    Nález svrchního albu v magurském příkrovu Hostýnských vrchů (25-43 Bystřice pod Hostýnem)
    Nevápnitá dinoflageláta barrému-albu slezské jednotky
    Nová biostratigrafická a ichnologická pozorování z křídových sedimentů u Frenštátu pod Radhoštěm : 25-23 Rožnov pod Radhoštěm
    Nové poznatky o telesách bazických vulkanitov v Krížňanskom príkrove sz.části Velkej Fatry
    Novelties on Araucaria Juss. (Araucariaceae, Pinopsida) from the European Cretaceous
    Occurrence of Albian radiolaria in the underlier of the Vienna Basin
    Palynologie ze křídových sedimentů v Köszörüköbánya (Maďarsko)
    Podklady k paleogeografickej mapke albu Západnych Karpát
    Poznámky k mikrofaciálnemu vývoju albu v Belušských Slatinách (manínská jednotka)
    Předběžná palynologická analýza spodnokřídových uloženin na profilu Komorní Lhotka (vnější Západní Karpaty) (25-22 Frýdek-Místek)
    Remarks on the biostratigraphy on the Butkov Formation in the Manín sequence
    Sedimentary and fossil record of Albian - Cenomanian estuary near Blansko and its comparism with transgressive Cenomanian sediments in central Bohemian (Czech Republic)
    Sporomorfy, dinoflageláti, foraminifery a vápnitý nanoplankton albsko-cenomanského stáří ze Štramberka a Bystré (slezská jednotka, vnější Západní Karpaty)
    Supplements to the proposed stratotype Albian-Cenomanian boundary (Dj. Fguira Salah, Tunisia)