Record details

Subject heading
    albitizace
Article
    Horninotvorné minerály procesu albitizace (spilitizace) melafyrů podkrkonošského permokarbonu
    Inner structure of tin-tungsten bearing cupolas near Krásno (Slavkovský les Mts.)
    Large-scale, late-magmatic albitization and mineralization of Eisgarn granite concurrent with regional extension deformation of a marginal segment of the Moldanubian Batholith
    Li-F granite cupolas and Sn-W mineralization in the Slavkovský les Mts., Czech Republic
    Low-grade metamorphic alteration of feldspar minerals: a CL study
    Nové nálezy minerálov nióbu, tantalu a titánu v tatrickom kryštaliniku Západných Karpát
    Obecné rysy hydrotermálně alterovaných hornin některých uranových ložisek. I.část
    Pericline twinning as a criterion of the albite origin in syenite and granite of the Altenberg tin deposit (Erzgebirge)
    Postavení alkalických hornin a indícií karbonatitů v Českém masívu jako zdrojů keramických surovin a vzácných prvků
    Regional-scale Cretaceous albitization in the Pyrenees: evidence from in situ U-Th-Pb dating of monazite, titanite and zircon
    Regionální albitizace granitů moldanubického plutonu jihozápadně od Rožmberka nad Vltavou (32-42 Rožmberk nad Vltavou, 32-41 Vyšší Brod)
    Sn-W mineralization in the Krásno district
    Spodnoorodovická metasomatóza granitoidu v podloží pražské pánve (tepelsko-barrandienská oblast, Český masiv) (12-32 Zdice)
    Suggestion of the classification of metamorphogenic deposits
    Účinek vysoce koncentrovaných roztoků NaCl na cínoveckou žulu
    The Zinnwald greisen deposit related to post-collisional A-type silicic magmatism in the Variscan Eastern Erzgebirge/Krušné hory