Record details

Subject heading
    aleurity
Article
    Bioturbace jílových sedimentů severočeské hnědouhelné pánve v nadloží hlavní uhelné sloje
    Doubravské vrstvy (westfal A) v české části hornoslezské pánve
    Jílové minerály štýrských příkrovů v jižní čísti ostravsko-karvinského revíru
    Mikroštruktúry spraší panónskej provincie (na príklade spraší z tehelne Mnešice)
    Model aluviální jezerní sedimentace svrchního prosečenského souvrství, spodní perm, podkrkonošská pánev
    Oblique raindrop impacts
    Oriented raindrop impressions; a tool for paleowind reconstructions
    Transparent loess heavy minerals of Napajedla surroundings