Record details

Subject heading
    alochton
Article
    Asociace těžkých minerálů v klastických jeskynních sedimentech Českého krasu
    Barrandien v pohybu - stavba a tektonický vývoj pražského synklinoria
    Crustal structure of the western part of the Bohemian Massif, Czech Republic : A summary of the project "Geological model of western Bohemia, related to the deep borehole KTB in Germany"
    Exhumation of high-grade rocks in the Saxo-Thuringian Belt: geological constraints and geodynamic concepts
    Exkurze Skupiny tektonických studií do série Branné a do staroměstského pásma : úvod
    Flyšové pásmo Západních Karpat, autochtonní mezozoikum a paleogén na Moravě a ve Slezsku
    Geologie metamorfitů moldanubika
    Informace o nových výzkumech geologické stavby ložiska zemního plynu Příbor-Klokočov (25-21, Nový Jičín)
    Laser ablation ICPMS dating of zircons in Erzgebirge orthogneisses: evidence for Early Cambrian and Early Ordovician granitic plutonism in the western Bohemian Massif
    Litologie a karotážní obraz spodního miocénu na střední Moravě
    Resurrection of the Barrandian Nappe Structures (Central Bohemia)
    Stratigrafie pleistocenních sedimentů na Dominikánském náměstí v Brně (24-34 Ivančice)
    Tectonics of the Prague synform: a hundred years of scientific discussion
    Teran, akrečný teran, teranový koncept
    Úlomky hadců v alochtonní kráterové brekcii moldanubika a možné mechanismy jejich vmístění
    The Variscan tectonics of the Moldanubian gneisses, Oberpfälzer Wald : A compressional history
    The Vienna basin