Record details

Subject heading
    ametyst
Article
    Ametyst u Malého Hlavákova v Doupovských horách
    Ametyst z Amatitlánu v Mexiku
    Ametyst z Naloučan u Náměště nad Oslavou
    Budeč - naleziště citrínů a ametystů
    Drahé kameny z Krušných hor
    I tak se chová mineralog...
    Krystalované křemeny a krystalové otisky u Hostákova
    Křemenné žíly a krystalované křemeny jihozápadních Čech
    Moravský porcelanit
    Nová lokalita minerálů hornin těšínitové asociace
    Nové lokality ametystu v Krušných horách
    Nové mineralogické nálezy v okolí Vyššího Brodu
    Nové nálezy ametystu v oblasti Horní Halže
    Nové poznatky o výskytech drahých kamenů v okolí Měděnce
    Post-magmatic fluids in the Karkonosze massif, Poland
    Přehled lokalit křemenných hmot v centrální části Krušných hor
    Quartz-chalcedony veins and its young deformation
    Valdíkov u Třebíče, naleziště barevných odrůd křemene
    Vladislav - méně známé naleziště křemenných žil s ametysty
    Výskyt a těžba ozdobných kamenů na historických lokalitách Krušných hor a Podkrušnohoří
    Výskyt a těžba ozdobných kamenů na historických lokalitách severozápadních Čech
    Za acháty a zajímavými zeolity na Liberecko