Record details

Subject heading
    analýza elektronová difrakční
Article
    Black coal fly ash as the Si-Al matrix for the heat proof materials preparation
    Calcite twinning stress inversion using OIM (EBSD) data
    Katodová luminiscence : čtení zápisu z dob vzniku horniny
    Landek: nové údaje o nejstarším využití černého uhlí a prospekci nerostných surovin v mladším paleolitu
    Maršíkov-Lužný : mineralizace alpského typu v horninách sobotínského masivu
    The mode of flow and emplacement of a trachyte body of the České Středohoří Mts. studied by means of AMS and EBSD techniques
    Napjatostní analýza dvojčatných lamel v kalcitu s využitím OIM (EBSD)
    Orientation relationships of carlsbergite in schreibersite and kamasite in the north Chile iron meteorite
    Petrov nad Desnou-Anenský pramen : granátické svory skupiny Červenohorského sedla
    Petrov nad Desnou-Granátovka : granátické svory skupiny Červenohorského sedla
    Petrov nad Desnou-Holubáč : fuchsitické svory skupiny Červenohorského sedla
    Petrov nad Desnou-Petrovský vrch : staurolitické a granátické svory skupiny Červenohorského sedla
    Poorly crystalline Pd-Hg-Au intermetallic compounds from Córrego Bom Sucesso, southern Serra do Espinhaço, Brazil
    Preservation of the samarskite structure in a metamict ABO4 mineral: a key to crystal structure identification
    Rejhotice-Zámčisko : desenské ruly, bazická žilná hornina, křemen-kalcit-barytová žíla, postdeformační puklinová mineralizace alpského typu
    Rossmanit - nový minerál z Rožné a historie jeho objevu
    Sobotín-Kožušná : mineralizace alpského typu bohatá na zeolity
    Sobotín-Pfarrerb : klasické naleziště epidotu na žilách alpského typu v horninách sobotínského masivu
    Sobotín-Smrčina : metamorfovaná ultrabazika sobotínského masivu
    Vernířovice-Hofberg : manganem bohatý skarn
    Vernířovice-Jelení Hřbet : železné rudy typu BIF v desenských rulách
    Vernířovice-Měďný : pyrhotinové zrudnění s chalkopyritem v desenských rulách
    Vernířovice-Mísečky : mineralizace alpského typu na klasickém nalezišti křišťálu "Hackschüssel" a na lokalitě Mísečky-sever
    Vernířovice-Pod Břidličnou : železné rudy typu BIF v desenských rulách
    Vernířovice-Rudná hora : serpentinity v sobotínského masivu
    Vernířovice-Zadní Hutisko : metamorfovaná ultrabazika sobotínského masivu
    Vernířovice-Zadní Hutisko : železné rudy typu BIF v desenských rulách
    Výzkum možného výskytu sferulí v crandallitovém proplástku a přilehlých vrstvách na Dole Bílina v severních Čechách, diskuse o možném původu proplástku