Record details

Subject heading
    analýza modální
Article
    Geochemical signatures of Variscan eclogites from the Saxonian Erzgebirge, central Europe
    Leucit chybí v severočeské neovulkanické oblasti
    Modální složení a gamaspektrometrie psamitů moravického souvrství: důsledky pro provenienční studie sedimentů kulmské facie (15-32 Opava, 15-33 Moravský Beroun, 15-34 Vítkov, 25-11 Hlubočky, 25-12 Hranice)
    Orbikulární granitoid z peruánského sektoru andského batolitu
    Variabilita dvojslídných granitů na uranovém ložisku Okrouhlá Radouň
    Výsledky mapování severovýchodní části zábřežského krystalinika (14-41 Šumperk)