Record details

Subject heading
    analýza rentgenfluorescenční
Article
    Analytical methods
    Možnosti stanovení stopových prvků a prvků vzácných zemin metodou rentgenové fluorescence
    Olovnaté a měďnaté zrudnění na lokalitě Lipová-lázně v lomech na Smrčníku
    Příspěvek k mineralogii lokality Hamr u Sušice
    Stopové prvky v uhlí české části hornoslezské pánve - porovnání výsledků nových a dřívějších analýz
    Využití přístroje SPEKTRO X-TEST (rentgenový fluorescenční spektrometr) pro nedestruktivní analýzu těžkých prvků