Record details

Subject heading
    analýza rentgenová
Article
    Mikroanalýzy koncentrátů těžkých minerálů
    Mikroflóra mäkkého sintra zo slovenských jaskýň
    Reconstructing P-T paths during continental collision using multi-stage garnet (Gran Paradiso nappe, Western Alps)
    Reconstructing P-T paths from multistage garnets (Gran Paradiso nappe, Western Alps)
    RTG kvantitativní fázová analýza recentních sedimentů řeky Jihlavy - předběžné výsledky
    Saponit z Těchlovic u Děčína
    Taphonomy and palaeoecology of a Late Ordovician caryocaridid from the Soom Shale Lagerstätte, South Africa
    X-ray nanotomography in fluid inclusions study
    X-Ray Photoelectron Spectroscopy of Nitrogen and Sulfur Functionalities in Organic Substance of Coal