Record details

Subject heading
    analýza termická
Article
    Albinizovaný apofylit z Libodřic na Kolínsku
    Celadonite and saponite nodules from Tertiary volcanic breccia of Račí vrch Hill, České středohoří Mts.
    Contact metamorphism of Silurian black shales a basalt sill: geological evidence and thermal modelling in the Barrandian Basin
    Description and crystal structure of vajdakite, (( Mo 6+ O2)2(H2O)2As3+2O5).H2O - A new mineral from Jáchymov, Czech Republic
    Halloysite from karst sediments of the Koněprusy area: evidence for acid hydrothermal speleogenesis in the Bohemian Karst, Czech Republic
    Hořenec u Bíliny - světová lokalita krystalů aragonitu
    Identification of clay minerals and micas in sedimentary rocks
    Infrared Spectroscopy and Thermal Analysis of the Uranyl Minerals
    K chemickému vzorci sabugalitu, uranospathitu a arsenuranospathitu
    Mercury distribution and speciation at three contrasting sites in the Czech Republic
    Mineralogy and chemistry of Fe-rich bentonite from the Lieskovec deposit (Central Slovakia)
    Nováčekit a metanováčekit, minerály nesoucí jméno profesora Radima Nováčka, jedné z mnoha obětí nacismu
    Parascorodite, FeAsO4.2H2O - a new mineral from Kaňk near Kutná Hora, Czech Republic
    The pillaring of the montmorillonite interlayer studies by the emanation thermal analysis (ETA)
    Přírodní uhličitany uranylu, UO2CO3.n H2O: rutherfordin (0,2 n 0), blatonit (n=1) a joliotit (n 2)
    Recent allophane coatings from the karst and pseudokarst caves
    Saponit z Těchlovic u Děčína
    Studium komplexního využití U-Zr zrudnění severočeské křídy jako možná alternativa budoucnosti
    Studtit a metastudtit - přírodní hydratované peroxydy uranylu
    Taranakit (K,NH4)Al3(PO4)3(OH).9H2O vzniknutý rozkladem guána netopýrů v jeskyni Domica (Slovenská republika)
    Temperature conditions of coal formation
    Thermal decomposition of kaolinite with additions of Mn, Fe, Ni and Co oxides
    Thermoanalytical Study of the oxidation (Burning Profile) of Coals from the Ostrava-Karviná Mining District (OKD)
    Utilization of coal in the Czech Republic review overlook
    Varlamoffit z Vernéřova u Aše : (11-11 Aš)
    Vermiculite mineralization associated with ultramafics in Agasthyapura area, Mysore dist., Karnataka state, India - a mineralogical study
    Základní charakteristika fluid z křemenné žíly od Budče (moldanubikum) : 23-22 Žďár nad Sázavou
    Zálesíite, a new mineral of the mixite group, from Zálesí, Rychlebské hory Mts., Czech Republic