Record details

Subject heading
    analýza tvarová
Article
    Atypické vltavíny ze Slavče u Trhových Svinů (jižní Čechy)
    Chebské vltavíny
    Další nález vltavínu z Konic u Znojma
    Fenomén Chlum u Ločenic
    Geneze, morfometrie, mineralogické složení a stratigrafická pozice výskytu sulfidických konkrecí na lokalitě Vršany
    Historie nálezů vltavínů v Chebské pánvi
    Matematicko-statistická analýza tří vzájemně kolmých os délek A, B a C sulfidických konkrecí z lomu Vršany
    Nález zlata u Jindřichova ve Slezsku
    Naleziště vltavínů Oslavany-Na lužích
    Pádová pole tektitů očima sběratele
    Přírodní tektitové glyptiky
    Současný stav vltavínových lokalit na Chebsku
    Třebíč-Vídeňský rybník, klasická lokalita moravských vltavínů
    Typy a vývoj dentice bobrovitých (čeleď Castoridae GRAY, 1821; Rodentia, Mammalia)
    Vltavín s "prosekávanou" skulptací
    Vltavín z meandru Šobes u Podmolí v Národním parku Podyjí - znojemská podoblast
    Vltavín z Vémyslic u Moravského Krumlova - nález druhého největšího vltavínu na Moravě
    Vltavínová lokalita Slavče u Trhových Svinů
    Vltavínová spirála
    Vltavíny na Chebsku
    Z historie vltavínových šperků