Record details

Subject heading
    analýzy kvantitativní
Article
    Aplikace výsledků stanovení upravitelnosti hnědých uhlí metodou analýzy mikrovzorků na provozní podmínky
    Assessment of polluted sediments in canalised section of Czech Elbe river
    Changes in clay fraction mineralogical composition in the loess profile Praha-Sedlec of the Last Interglacial and Early Glacial
    Clay minerals of the ponor area sediments (northern part of the Moravian Karst)
    Composition of Proterozoic greywackes in the Barrandian
    Důkaz přítomnosti uranu v minerálech
    Exoscopy of Moravian eolian sediments
    Identifikace anorganických komponent třecích materiálů
    Kalciopetersit - nový minerál z okolí Olomouce
    Kaolins: computer-aided X-ray quantitative phase analysis
    Kvantifikace působení některých faktorů v úseku těžba-úprava na výsledky rozdružování hnědého uhlí
    Kvantitativní analýza foraminiferových tafocenóz z lokality Lom u Nové Vsi : 13-32 Kolín
    Kvantitativní analýza morfologie svahů - srovnávání rozdělení četností sklonu svahů tří povodí jižní Moravy
    Kvantitativní fázová analýza ve směsích s obsahem elektrárenských popílků
    Kvantitativní stanovení obsahu křemene v prachu
    Kvantitativní studie spodnomiocenních měkkýšů v jz. části karpatské předhlubně na Moravě (okolí Znojma a Miroslavi) (34-11 Znojmo, 24-33 Moravský Krumlov, 24-34 Ivančice)
    Late Miocene climate in the circum-Alpine realm - a quantitative analysis of terrestrial palaeofloras
    Mikrodistribuce U v černých břidlicích z Ronneburgu (NDR) a některých analogických horninách Českého masivu
    Mineralogy and chemistry of Fe-rich bentonite from the Lieskovec deposit (Central Slovakia)
    Možnosti stanovení stopových prvků a prvků vzácných zemin metodou rentgenové fluorescence
    Ontogeny of an Ordovician trinucleid (Trilobita) from Armorica, France: a morphometric approach
    Origin of migmatites by deformation-enhanced melt infiltration of orthogneiss: a new model based on quantitative microstructural analysis
    PolyLX - the MATLAB TM Toolbox for quantitative analysis of microstructures
    Quantitative X-ray diffraction analysis of minerals in clays
    Rozpočet krystalochemických prvků na koncové členy
    Řešení vibračního problému v mineralogii
    Search for clay alternatives to bentonites used as a backfill in radioactive waste repository - mineralogical approach
    Seznámení s programových produktem ZDS a některé jeho aplikace v RTG difrakci
    Stanovení kvantitativního zastoupení minerálů v horninách - metoda RTG práškové difrakce na příkladu olivínu
    Stanovení majoritních minerálů v jílovcích a jílových břidlicích chemometrickou analýzou infračervených spekter
    Stanovení některých stopových a vzácných prvkjů v geologických materiálech metodou instrumentální neutronové aktivační analýzy
    Statistická analýza popelnatostí frakcí plavicích rozborů černého uhlí
    Vliv předchozí hlubinné těžby na kvalitu povrchově dobývané uhelné hmoty a na průběh diagramu zastoupení vrstev
    Vliv přesností informací o hodnotách obsahu popela v uhlí získaných pomocí aproximativních regresních funkcí z hodnot zdánlivé hustoty na průběh diagramů upravitelnosti
    Vliv rozměrů vydobytých komor a ochranných pilířů na množství a kvalitu zbytkových zásob
    Vliv variability vývoje hnědouhelné sloje na kvantitativní a kvalitativní údaje prognózy těžby
    Volume balancing in ductile shear zones by the quantification of accessory zircon in oriented thin sections
    Využití kvantitativních mineralogických analýz zlata při prospekci zlata v Burkině Faso (Afrika)
    X-ray quantitative phase analysis of the kaolinitic bond clay from the Cheb basin in West Bohemia
    Zpracování výsledků geochemické prospekce ve vybraných oblastech Sýrie