Record details

Subject heading
    analcim
Article
    Amygdale cavity fillings of tephrite from České Hamry, Krušné hory Mts., Bohemia
    Analcim a natrolit z Čenkova u Odoleny Vody
    Analcim z Plaňan u Kolína
    Analcim ze Studence u Jilemnice (Podkrkonoší)
    Analcimizované leucity a Ti-flogopit Doupovských hor (11-22 Kadaň)
    Composition and application possibilities of the "cypris clays" of the Sokolov basin
    Conditions of the hydrothermal analcime stability at 10 MPa
    Crystalochemistry of analcime
    Cyprisové jílovce sokolovské pánve - surovina s nízkým obsahem analcimu
    Cyprisové jílovce sokolovské pánve - surovina s nízkým obsahem analcimu
    Dutinové minerály z vrchu Milešovský Kloc v českém středohoří
    Dvě lokality podbeskydských vyvřelin
    Fluidní inkluze a chemické složení analcimu z lokality Řepiště (slezská jednotka, vnější Západní Karpaty)
    Harmotom ze Straníka a analcim z Kojetína na Novojičínsku
    Hauyno-analcimit u Sovolusk na Tepelské vrchovině
    Klasická lokalita Mariánská hora v Ústí nad Labem
    Klasické zeolity a příbuzné minerály Českého středohoří
    Kontaktní metamorfóza spojená s intruzí hornin těšínitové asociace na lokalitě Krmelín
    Leucit chybí v severočeské neovulkanické oblasti
    Markovice - lokalita nerostů alpské parageneze
    Minerální asociace alpských žil od Templštejna u Jamolic, západní Morava
    Nová lokalita minerálů hornin těšínitové asociace
    Nové nálezy z Mariánské hory v Ústí n. L.
    Výskyt a vznik analcimu v podkrkonošském permokarbonu (03-42 Trutnov)
    Zajímavé nálezy křišťálů v Libodřicích u Kolína