Record details

Subject heading
    andalusit
Article
    Al-rich horizon in the Dyleň schist complex near the boundary Saxothuringicum/Moldanubicum
    Al-rich micaschist at the Moldanubian-Saxothuringian boundary
    Alumosilikáty, ilmenit, fluorapatit a šokový křemen u Lipna nad Vltavou
    Andalusit, kyanit a sillimanit - typické minerály kaplické jednotky moldanubika
    Asociace minerálů vyznamnějších pegmatitových žil v Hatích u Dolních Borů na Západní Moravě
    Beryllium in Metamorphic Environments (emphasis on aluminous compositions)
    Crystallochemistry of Al-rich mineral associations in the ML complex and surroundings
    The Czech part of the Krkonoše-Jizera Mts. pluton in the light of regional heavy mineral prospecting
    Diaspor a další minerály z agrárních hald v okolí Potůčníku
    Hliníkem bohaté vložky v kvarcitech sedlčansko-krásnohorského metamorfovaného "ostrova"
    Ilmenit z křemenných čoček u Stradova
    Jednotné regionální projevy poimpaktové hydrotermální fáze českého kráteru
    Kanonait Mn3+AlSiO5 z Kojetic u Třebíče
    Kyanite Pseudomorphs after Andalusite from the Teplá Crystalline Complex - Evidence for Pre-Variscan Low-Pressure Metamorphism
    Metamorphic evolution of micaschists and gneisses of the northern Bayerische Wald and the Künische Gebirge (Bohemian Massif, Variscan belt)
    Minerální asociace leukokratních migmatitů na kontaktu třebíčského masivu v Třebíči-"U Kostelíčka"
    Minerály kaplické jednotky v okolí Moravice u Frymburka
    Minerály muskovit-biotitických pararul u Omlenic a Malého Stradova na Kaplicku
    Minerály sillimanitové skupiny
    Minerály z omického kamenolomu
    Mn3+-rich andalusite to kanonaite and their breakdown products from metamanganolite at Kojetice near Třebíč, the Moldanubian Zone, Czech Republic
    Moravské moldanubikum a třebíčský a jihlavský masiv
    Nález korundu (safíru) ve Vyšším Brodě
    Nové mineralogické nálezy v okolí Vyššího Brodu
    Nové výskyty minerálů u Doudleb u Č. Budějovic
    Ojedinělé nálezy rutilů na jihočeských vltavínových lokalitách
    Preliminary Data on Petrology and Evolution of Northern (Polish) Part of the Žulová Pluton
    Přetvořené turmalíny moldanubika
    Pseudomorfózy kyanitu po andalusitu z tepelského krystalinika
    Současný stav některých lokalit v Jeseníkách
    Výskyty korundu (safíru) v oblasti kaplické jednotky jihočeského moldanubika
    Využití těžkých minerálů při studiu alochtonních klastických jeskynních sedimentů Českého krasu
    Vývoj dvojslídných granitů v oblasti mezi Mrákotínem a Řásnou (23-41 Třešť, 23-43 Telč)
    Z jihočeských nalezišť