Record details

Subject heading
    anhydrit
Article
    Anhydrit a zeolity z Českých Hamrů
    Baryte-Hyalpphane Sulfidic Ores at Rožná, Bohemian Massif, Czech Republic: Metamorphosed Black Shale-Hosted Submarine Exhalative Mineralization
    Composition and mode of occurrence of the mineral constituents in brown coal, and their behaviour at fluidized bed combustion
    Crystal structure of CaSeO4 and its relationship to anhydrite
    Facies and depositional pattern of Badenian sulphate deposits in the Carpathian Foredeep, Poland
    Genesis of Jurassic silica geodes in Moravia
    Litostratigrafické vyhodnotenie podložia terciéru z vrtov Závod 85 a 87 (Viedenská panva)
    Minerály ložiska soli Prešov-Solivar
    Moravian Jurassic Geodes and their Geological Significance
    Scapolite and anhydrite-bearing rocks from the Moldanubian zone of the Bohemian Massif : metamorphosed exhalites and evaporites
    Složení a vazba minerálních látek v hnědém uhlí a jejich chování při fluidním spalování
    Uzavřeniny anhydritu a barytu v jurských geodách z Moravy a jejich genetický význam (24-41 Vyškov)
    Zajímavé výskyty minerálů na solných pních v jižním Íránu