Record details

Subject heading
    anomálie
Article
    Accuracy estimates of normal heights computed at GPS sites
    Aerogeofyzikální obraz styčné zóny veporika s gemerikem mezi Lučencem a Revúcou
    Airborne geophysical survey in southwest Bohemia (Šumava Mts.piedmont) and its interpretation
    Anomalous Black Shales in Northwestern part of Barrandian Upper Proterozoic (Bohemian Massif, Czechoslovakia)
    Anomalous drill-core parting in the sediments of the Upper Silesian Basin
    Anomalous geomagnetic fields of internal origin in Czechoslovakia
    Anomalous Induction Zones in the Czech Republic in Relation to Large Scale European Anomalies
    Camerate Crinoiden aus dem Givetium (Mittel-Devon) der Bergisch Gladbach-Paffrather Mulde (Bergisches Land, rechtsrheinisches Schiefergebirge)
    Central European (Alpine-Carpathian) belt of magnetic anomalies and its geological interpretation
    Chromium Anomaly in Devonian Metapelite at Petrov (Northern Moravia, Czech Republic)
    Crustal development and tectonic models of Western Carpathians from gravity interpretation
    Časový vývoj neogénneho andezitového vulkanizmu na východnom Slovensku na základě magnetostratigrafickej stupnice
    Density Models of the Earth's Crust Along Seismic Profiles
    Detection of horizontal sheets by electromagnetic conductometers
    Dinoflagellate cyst record of the deep-sea Cretaceous-Tertiary boundary at Uzgruň, Carpathian Mountains, Czech Republic
    Estimation of the Value of the Electric Field in the Upper Ionosphere before an Earthquake
    ETR en mar-sedimentoj
    Explanation of the Main Gravity Structures in the Czechoslovak Territory and in Its Close Vicinity
    Extent of groundwater flow area: estimation from spring yield and terrestrial heat flow
    Fosfát thoria z lokality Valdek u Varnsdorfu
    Geofyzikálna anomália VP v oblasti Bielej Vody severne od Jasenia
    Geofyzikálne indikácie žilného typu zrudnenia v severovýchodnej časti Spišsko-gemerského rudohoria
    Geologic Interpretation of Main Geologic Structures in the Bohemian Massif
    Geologický význam lokálních aeromagnetických anomálií v jižním gemeriku
    Geomagnetic Anomalies and the Crystalline Basement of the Vienna Basin
    Geomagnetic Field of Central Europe
    Geomagnetické metody při vyhledávání nevybuchlých leteckých bomb
    Geophysical evidence of a deep Weichselian permafrost in NE Poland
    Hierarchy of inhomogeneity elements influencing transmissivity distribution in hard rocks
    Hodnocení současné radioaktivní zátěže v severovýchodních Čechách z podkladů leteckého geofyzikálního průzkumu v roce 1997, plocha C - Broumovsko
    Interpretace oravské magnetické anomálie
    Interpretation of aeromagnetic investigation in the eastern part of the Slovenské rudohorie Mts.: the knowledge and problems
    Interpretation of the Geomagnetic Anomalies Between the Bohemian Massif and the Inner West Carpathians
    Inventarizace (2.etapa řešení) a hodnocení současné radiaoaktivní zátěže z bývalé průzkumné a těžební činnosti na Trutnovsku, Náchodsku a Broumovsku
    Izotopově anomální sedimentární karbonátová hornina z Domašova n. Bystřicí (kulm Nízkého Jeseníku) : 25-11 Hlubočky
    Kinematic and isostatic models of lithosphere development in Eastern Alpine, Western Carpathian, Pannonian Basin region
    Klimatická anomálie 1992-1996 na šumavském povodí Liz jako důsledek výbuchu sopky Pinatubo v roce 1991
    Komplexní geofyzikální průzkum při vyhledávání ekologicky vhodných lokalit na skládky odpadu
    The KTB deep crustal laboratory and the western Eger Graben. Third day: (A) Geodynamic observation of fluid driven earthquake swarms and mantle fluid transport processes in the Nový Kostel epicentral area : stop 12
    Kvantitativní interpretace tíhových anomálií dvojrozměrných struktur s použitím počítače
    Low-temperature calorimetric and magnetic data for natural end-members of the axinite group
    Low-temperature magnetic properties of the Neuschwanstein EL6 meteorite
    Lower mantle thermal structure deduced from seismic tomography, mineral physics and numerical modelling
    Magnetic field measurements in India during the last two centuries
    A Main Features of Geophysical Structures in Central Europe
    The main rock sources of magnetic anomalies defined by petrophysical and petrological study on the example of Bohemian Massif
    Main Zones of Geoelectrical Anomalies in Europe
    Middle European Belt of Magnetic Anomalies and its Geological Interpretation
    Mikrogravimetrie na lokalitě s.p. Lachema Brno
    Neue Cupressocrinitidae (Crinoidea) aus den mitteldevonischen Kalkmulden der Eifel (linksrheinisches Schiefergebirge, Deutschland)
    Neuinterpretation seismohydrologischer Anomalien im Schwarmbebengebiet Oberes Vogtlandt/NW-Böhmen
    The origin of beryllium anomaly in the region of Králický Sněžník (Hrubý Jeseník Mountains, Czech Republic)
    Ověření geochemické anomálie (radioaktivní a kovové prvky) v okolí říčky Slatinky zhruba mezi obcemi Slatinice, Lutín a Luběnice
    Paměť krajiny
    Perspektiwy wykrycia mineralizacji arsenowo-zlotonósnej zwiazanej z granodiorytowym masywem klodzko-zlotostockim w swietle wyników zdjecia geochemicznego
    Peruvian flat slab: an alternative interpretation
    Phosphide solid-solutions within the metal-rich portion of the quaternary system Co-Fe-Ni-P at 800° C, and mineralogical implications
    Podrobný geologický a geofyzikální výzkum ringové magnetické struktury v jižní části moldanubického plutonu mezi Novou Bystřicí a Landštejnem (33-121 Nová Bystřice, 33-122 Landštejn)
    Pravděpodobný zdroj šlichových anomálií kassiteritu a wolframitu v okolí Rožmberka nad Vltavou (32-41 Vyšší Brod, 32-42 Rožmberk)
    Pre- and postmortem skeletal modifications of the Cupressocrinitidae (Crinoidea, Cladida)
    Príspevok geofyzikálnych dát k riešeniu geologickej stavby a roponádejnosti juhovýchodného Slovenska
    Projev klimatické anomálie 1992-1996 v odtokových poměrech na povodí Liz
    Projevy vulkanických systémů sz. Čech v leteckých magnetických, gama spektrometrických a gravimetrických mapách
    Přirozená radioaktivita horninového podloží v oblasti Krkonošského národního parku
    Přirozená radioaktivita paleozoických karbonátových hornin severovýchodní části Českého masivu : 14-22 Jeseník, 14-23 Králíky, 14-24 Bělá pod Pradědem, 14-41 Šumperk, 14-43 Mohelnice, 14-44 Šternberk, 15-11 Zlaté Hory, 15-13 Vrbno pod Pradědem, 15-31 Bruntál, 24-21 Jevíčko, 24-22 Olomouc, 24-24 Prostějov, 25-12 Hranice, 25-13 Přerov, 25-14 Valašské Meziříčí
    The radioactive pollution of villages in the vicinity of Příbram uranium mines
    Radon behaviour in spring water of Bad Brambach (Vogtland, Germany) in the temporal vicinity of the 1992 Roermond earthquake, the Netherlands
    Regionální šlichová prospekce České republiky
    Reinterpretace geomagnetického pole Podunajské nížiny
    Rekognoskační studie rozptylu radioaktivních materiálů z těžby uranových rud v okrese Příbram a zhodnocení z hlediska radiační zátěže pro obyvatelstvo
    Results of geoelectrical investigations in SW part of the ČR
    Rozbor možností mikrogravimetrie při určování zlomů v krystaliniku
    Seismic activity in the region of northwest Bohemia
    Seltene Gasterocomidae (Crinoidea) aus dem Mittel-Devon der Eifel (linksrheinisches Schiefergebirge, Deutschland)
    Sources of magnetic anomalies in the pre-Tertiary basement of Eastern Slovakia (Czecho-Slovakia)
    Studium závislosti obsahu a distribuce přirozených radioaktivních prvků ve spodnokarbonských sedimentech paleozoika střední Moravy (24-41 Vyškov, 24-23 Protivanov, 24-21 Jevíčko, 14-43 Mohelnice)
    Svědectví magnetometrie o ultrabazickém tělese u Sedlic
    Šlichová prospekce na území flyšového pásma Západních Karpat
    Thermal instability of the fluid column in a borehole: application to the Yaxcopoil hole (Mexico)
    Thermal structure of the lower mantle
    Three-dimensional quantitative interpretation of gravity anomalies in the south-west part of the Malé Karpaty Mts. (Western Carpathians)
    Ukládání VAO - geofyzikální práce ve studijní oblasti melechovského masívu
    Unsuccessful predation on Middle Paleozoic plankton: Shell injury and anomalies in Devonian dacryoconarid tentaculites
    Vliv magnetosféry na geochemické procesy v litosféře a troposféře
    Využití gamaspektrometrie pro výzkum draslíkem bohatých hornin v draslíkem chudých vulkanických komplexech - Doupovské hory, severozápadní Čechy
    Zirkon v náplavech horního toku Lužnice a jeho vztah k leteckým anomáliím radioaktivity
    Zrudnění v ranském masívu