Record details

Subject heading
    antimon
Article
    The adsorption properties of different soil types
    Ag-Sb-S mineralizace z Jáchymova v Krušných horách
    Andorit VI z antimonitovej mineralizácie v Spišsko-gemerskom rudohorí (Zlatá Idka, Dobšiná-Tiefengründel)
    Antimon a antimonit - několik zajímavostí
    Antimonová mineralizace v severomoravském regionu
    Antimonová mineralizace ve Vlastějovicích
    Antimonové minerály ve sbírkách Národního muzea v Praze
    Atmospheric pollution by bismuth, antimony and lead since the Bronze Age in Central European lake cores dated by 210Pb and 14C
    Bismutotantalite-stibiotantalite-stibiocolumbite assemblage from elbaite pegmatites at Molo near Momeik, northern Shan State, Myanmar
    Boulangerit ze Štěpánovského rudního revíru, západní Morava (revize antimonitu)
    Chapmanit z Vlastějovic
    Chemical composition of Ag-Sb mineral phases from the Příbram uranium ore district, Czech Republic
    Clay minerals in decontamination processes of aqueous systems
    Complex twinning, polytypism and disorder phenomena in the crystal structures of antimonpearceite and arsenpolybasite
    Crystal structure, cation ordering and polytypic character of diaphorite, Pb2Ag3Sb3S8, a PbS-based structure
    Crystal structure of a synthetic tin-selenium representative of the cylindrite structure type
    Crystal structure of natural orthorhombic Ag0,71Pb1,52Bi1,32Sb1,45S6, a lillianite homologue with N = 4; comparison with gustavite
    Crystal structure of owyheeite, Ag1.5Pb4.43Sb6.07S14: refinement from powder synchrotron X-ray diffraction
    Crystallization sequences in matte and speiss from primary lead metallurgy
    Crystallographic and chemical constraints on the nature of the proustite-pyrargyrite solid-solution series
    Distribuce stopových a minoritních prvků v horninách jihlavské brázdy a jejím okolí
    Eclarite and associated Bi sulfosalts from the Brezno-Hviezda occurrence (Nízke Tatry Mts, Slovak Republic)
    The effect of As-Sb substitution in the Raman spectra of tetrahedrite-tennantite and pyrargyrite-proustite solid solutions
    Freieslebenit ze Zlatých Hor
    Galena and Ag-minerals from Rožná uranium deposit
    Gustavite with variable Bi/Sb ratio from Kutná Hora deposit, Czech Republic, a new occurrence
    Makroskopické ryzí prvky z rudních žil v Kutné Hoře
    Makroskopický semseyit z haldy dolu Lill (Černojamské ložisko), Příbram
    Miargyrit jako indikátor závěrečné fáze hydrotermálního processu
    Mikrochemische Elementverteilung in einem Muong-Nong Typ Moldavit von Lhenice
    Mineralogická charakteristika výskytů bournonitu na Bytízských polymetalických žilách (uranové ložisko Příbram)
    Minerály antimonu a bismutu z hořícího odvalu dolu Kateřina v Radvanicích u Trutnova
    Minerály antimonu v granitických pegmatitech
    Nález minerálu blízkého andoritu (tzv. "minéral F") v asociaci s diaforitem a dalšími minerály Pb-Ag-Sb na haldě dolu Lill (černojamské ložisko), Příbram
    Nálezy antimonu na hořícím odvalu dolu Kateřina v Radvanicích u Trutnova
    Nové mineralogické poznatky z kutnohorského revíru (2002-2007)
    O novém dobývání antimonu u Milešova v Čechách
    Oxidické sekundární minerály antimonu z ložiska Hynčice pod Sušinou
    The pearceite-polybasite group of minerals: Crystal chemistry and new nomenclature rules
    Podmínky vzniku a fyzikálně chemické parametry stefanitu
    Přehled mineralogie antimonu
    Ryzí antimon v rutilu z dolomitického mramoru od Studnic u Nového Města na Moravě
    Schafarzikite from the type locality Pernek (Malé Karpaty Mountains, Slovak Republic) revisited
    Semseyit - nový minerál pro rudní revír Kutná Hora
    Sternbergit v asociaci s Ag-sulfidy, ložisko Březové Hory, Příbram
    The stibian mustard gold from the Kriváň Au deposit, Tatry Mts., Slovak Republic
    Studium Ag sulfosolí pomocí RMA a EMA
    Sulfoantimonidy olova z polymetalické žíly H 32 A uranového ložiska Příbram (žilný uzel Háje)
    The supergene mineral association with brandholzite from Pernek, Malé Karpaty Mountains, Slovak Republic
    Tellurobismutit ze zlatonosného zrudnění od Zlátenky u Pacova
    Toxicity of arsenic and antimony in the area of Cu-Ag deposit Ľubietová
    Vrbait - sulfosůl thallia pojmenovaná podle prof. Karla Vrby
    Výskyty zlata, jeho odrůd a minerálů v ČSSR
    Vznik a výskyty valentinitu a kermezitu v březohorském rudním revíru
    Vznik a výskyty valentinitu a kermezitu v březohorském rudním revíru
    Způsob vazby Ag v syntetických galenitech