Record details

Subject heading
    apatit
Article
    Age constraints on faulting and fault reactivation: a multi-chronological approach
    Apatit - součást výzdoby jeskyní České republiky
    Apatit a sdružené minerály v metamorfovaných pegmatitech v trase dálničních tunelů u Nakléřova
    Apatit z Hlupína u Mečichova sz. od Strakonic
    Apatit z lokality Bienergraben u Sobotína
    Apatite Enrichment in Nephelinite from Slánská Hora Hill, Central Bohemia
    Apatite enrichment in olivine-poor nephelinite from Slánská hora Hill, Central Bohemia
    Apatite fission-track dating and low-temperature history of the Bavarian Forest (southern Bohemian Massif)
    Apatite fission track implications for timing of hydrothermal fluid flow in Tertiary volcanics of the Bohemian Massif
    Apatite from granitic pegmatite exocontacts in Moldanubian serpentinites
    Apatitový pegmatit od Dobřejovic u Hluboké nad Vltavou
    Apatitspaltspurdaten zur postvariszischen thermotektonischen Entwicklung des sächsischen Grundgebirges - erste Ergebnisse
    Apatity z Čejova
    Basalt aggregates as the rock fill material
    Biotitický pegmatit s fluorapatitem od Pohledu u Havlíčkova Brodu
    Composition of Proterozoic greywackes in the Barrandian
    Conodont apatite delta18O record across the Ludlow Lau Event (Prague Basin, Czech Republic) indicates significant climatic cooling
    Cooling history of Tatric crystalline basement of Nízke Tatry Mts. (Western Carpathians) inferred from apatite fission track and (U-Th)/He analysis - preliminary results
    Crystal chemistry of apatite in tourmaline-bearing alkali-feldspar orthogneiss near Hluboká nad Vltavou, southern Bohemia
    Crystal chemistry of rock-forming apatites from the Bohemian Massif
    Dating multiply overprinted Sn-mineralized granites - examples fro the Erzgebirge, Germany
    Deformační lamely v apatitu z Dobřejovic šokové?
    Desilikovaný pegmatit s OH-bohatým fluorapatitem a niobovým rutilem z Utína u Havlíčkova Brodu
    Development of greisenization at the Horní Slavkov Sn-W deposit (Bohemian Massif). 3. Österreichisches Fluid treffen, vom 9.11. bis 10.11.1995
    Dokumentace významných mineralogických lokalit u Sobotína a Maršíkova v roce 1995. Část II, Analytické práce, naučná stezka
    Dusky apatite from the Variscan granitoids of the Western Carpathians
    Dvě populace apatitu v S-granitech melechovského masivu (23-12 Dolní Kralovice, 23-21 Havlíčkův Brod)
    Exkurze Sljudjanka
    Extreme sulfur isotopic fractionation between sulfate of carbonate fluorapatite and authigenic pyrite in the Neocomian sequence at Wawal, Central Poland
    Fission-track Analysis (FTA) as a Tool to reveal Thermal Evolution of Rocks : First Application in the Czech Republic
    Fluorapatit v jižních Čechách
    Flüssigkeitseinschluss Untersuchungen am Bohrkernmaterial der KTB bis 4000 Meter
    Fosforitové konkrece ve svrchní křídě slezské jednotky : 25-22 Frýdek-Místek
    Fosforitové souvky z ledovcových uloženin u Vidnavy ve Slezsku
    Fosilizace koprolitů paryb nalézaných ve svrchnoturonských uloženinách odkrytých v lomu Úpohlavy (Česká republika)
    Geochemical evolution of P-rich granite suites: Evidence from Bohemian Massif
    The geochemistry of phosphorus in different granite suites of the Western Carpathians, Slovakia: the role of apatite and P-bearing feldspar
    Hydrothermal assemblage of Cl-, F- and OH-bearing apatite-group minerals from Maglovec, near Prešov, Slovakia
    Hyperpotassic granulites from the Blanský les Massif (Moldanubian Zone, Bohemian Massif) revisited
    Identifikácia svanbergitu pri Zlatých Moravciach
    Illite 'crystallinity', maturation of organic matter and microstructural development associated with lowest-grade metamorphism of Neoproterozoic sediments in the Teplá-Barrandian unit, Czech Republic
    Jehlicovité uzavřeniny sillimanitu a apatitu v křemeni v některých granitech
    K desátému výročí památného nálezu apatitu u Opalic na Českokrumlovsku
    Kontaktní viséit a konkrecionální apatit z jeskyně Domica
    Kumulace apatitu v hauynickém nefelinitu ze Slánské hory
    Long-term landscape evolution of the northeastern margin of the Bohemian Massif: apatite fission-track data from the Erzgebirge (Germany)
    Mafic microgranular enclaves from granitoids of the Brno Massif exposed in the vicinity of Blansko
    The magnetite mineralizations of the Desná Group in the Silesicum, Czech Republic: petrographic, mineralogical, and geochemical studies and their genetic implications
    A marine delta18O record for the Devonian based on biogenic apatite
    Metamorphic formation of Sr-apatite and Sr-bearing monazite in a high pressure rock from the Bohemian Massif
    Mineral Chemistry and Petrogenesis of Ultramafic Alkaline Lamprophyre Dyke from the Klunst Quarry in Ebersbach (Lusatia, Germany)
    The mineralogical research of manganese-phosphate crusts in the region of Hodušín-Božetice at Milevsko
    Mineralogie a petrografie pegmatitů od Slavětic u Týna nad Vltavou
    Mineralogie lokality apatitu od Opalic u Kamenného Újezda
    Mineralogy and geochemistry of restite enclaves in the peraluminous Lipnice granite, Moldanubian batholith, Czech Republic
    Minulost a současnost chibinského alkalického masívu
    Monazite hydrothermal alteration during high-temperature diagenesis of the greywackes from the Drahany Uplands (Bohemian Massif, Czech Republic)
    Multiphase cooling and exhumation of the Krkonoše Piedmont Basin during Mesozoic - Cenozoic basin inversion based on apatite fission track analysis
    Neobvyklá nerostná asociace v barytu žilného distriktu Maider (jižní Maroko)
    Nové minerály z lomu Plešovice u Českého Krumlova
    Nové poznatky o geologické stavbě melechovského masivu : 23-12 Ledeč nad Sázavou, 23-14 [i.e. 23-21]Havlíčkův Brod
    Nové výzkumy v horninách těšínitové asociace: fluorapatit se zvýšenými obsahy Sr a REE
    Nový nález uhlí u Plumlova (24-24 Prostějov)
    O nálezu apatitu u Golčova Jeníkova
    O několika zajímavých minerálech z Chvaletic
    Origin of barite concretions in the West Carpathian flysch, Poland
    Pegmatit Bílý kámen (Weisser Stein) u Kynžvartu
    Pegmatit od Slavětic u Týna nad Vltavou
    Petrogenetic significance of apatite in the granitic rocks of the Western Carpathians
    Polymetamorfně přepracované, páskované a silicifikované magnetitové rudy v desenských rulách (silesikum, Česká republika)
    Post-sedimentary Mesozoic-Cenozoic thermotectonic evolution of the Krkonoše Piedmont Basin (Bohemian Massif) interpreted from apatite fission-track analysis
    Potassic granulites from the Blanský les Massif (Moldanubian Zone, Bohemian Massif)
    Das quartäre Tephra-Tuff-Vorkommen von Mýtina (Südrand des westlichen Eger-Grabens/Tschechische Republik): Indikationen für Ausbruchs- und Deformationsprozesse
    Reconstructing post-Carboniferous history of the Krkonoše Piedmont Basin using detrital apatite fission-track data
    Relacje metodyczne i wiekowe pomiędzy analizą trakową a potasowo-argonową na przykładzie masywu Karkonoszy i jego osłony
    Rentgenogramy apatitu z lokalit Dobřejovice, Mirkovice a Opalice
    Rock-forming accessory minerals in the granites of the Melechov Massif (Moldanubian Batholith, Bohemian Massif)
    Říp, bájná hora předků a soudobá geologie
    Saturnin, R language script for application of accesory-mineral saturation models in igneous geochemistry
    Skorylový pegmatit na vrchu Hrádek u Sušice
    Současný stav některých lokalit v Jeseníkách
    Spaltspurenuntersuchungen zur postvarizischen [i.e. postvariszischen] thermotektonischen Entwicklung des sächsischen Grundgebirges
    Studium akcesorických minerálů ve vybraných plutonických horninách sv. okraje Českého masivu
    Tertiary development of the West Carpathian accretionary wedge : implications for maturation history and sediment provenances
    Three metamorphic monazite generations in a high-pressure rock from the Bohemian Massif and the potentially important role of apatite in stimulating polyphase monazite growth along a PT loop
    Turmalín z Loučné nad Desnou (14-24 Bělá pod Pradědem)
    Vanadový wavellit z puklin grafitických kvarcitů na západní Moravě
    Varying denudation and uplift pattern across the Elbe Fault System, East Germany
    Vliv radioaktivity monazitu na okolní minerály v žulách centrálního masívu a horninách moldanubika; implikace pro "radioaktivní teplo"
    Výskyt minerálů s prevariskou šokovou přeměnou v granitoidech melechovského masivu : 23-21 Havlíčkův Brod
    Zajímavé sekundární minerály uranového ložiska Jelení vrch u Horních Hoštic v Rychlebských horách
    Zajímavé výskyty minerálů na solných pních v jižním Íránu
    Zircon apatite fission-track dating of the James Ross Basin sediments (Antarctic Peninsula)