Record details

Subject heading
    apofylit
Article
    Albinizovaný apofylit z Libodřic na Kolínsku
    Datolit a nepřeměněný fluorapofylit z alpských žil v amfiolitech z Libodřic (jz. od Kolína)
    Dutinové minerály z vrchu Milešovský Kloc v českém středohoří
    Dva mineralogicky zajímavé amfiboly z jižních Čech
    Fluorapofylit z Vlastějovic
    Hydrotermálně alterovaný pegmatit s opálem z Vlastějovic
    Klasická lokalita Mariánská hora v Ústí nad Labem
    Klasické zeolity a příbuzné minerály Českého středohoří
    Nové nálezy dutinových nerostů při těžbě neovulkanitů Mariánského vrchu v Ústí nad Labem (02-41 Ústí nad Labem)
    Nové nálezy z Mariánské hory v Ústí n. L.
    Petřkovická Hůrka u Valašského Meziříčí - zajímavá mineralogická lokalita
    Prehnit - apofylitová žíla z Vlastějovic
    Produkty přeměny apofylitu z Libodřic, 15 km sz. od Kutné Hory
    Radiation-induced defects in apophyllites. I., NH2 free radical in fluorapophyllite
    Vznik a rozpad hydroxyapofylitu v komínové brekcii olivinického melilititu v Kytlicích u Nového Boru, severní Čechy
    Zajímavý nález albinizovaného apofylitu z Libodřic na Kolínsku