Record details

Subject heading
    aragonit
Article
    The age of sedimentary fill in the Aragonitová Cave
    Aragonit a další jeskynní minerály
    Aragonit, nerost, který vstoupil do dějin mineralogie
    Aragonit v československých jeskyních
    Aragonit v jeskyních : dobrodružství podzemní estetiky aneb příroda má víc času než my
    Aragonit ve znělci Doubravské hory u Teplic
    Aragonit z bentonitového ložiska Braňany
    Aragonit z Braňan
    Aragonit z Hřídelce
    Aragonit z Kadaňské Jeseně
    Aragonit z Libníče u Rudolfova
    Aragonit z lomu "Horka" u obce Hřídelec
    Aragonit z Měrunic
    Aragonit z Podrečan
    Aragonit ze sicilských ložisek síry
    Aragonity ve sbírkách Národního muzea v Praze
    Biologická degradace aragonitu ve Zbrašovských aragonitových jeskyních (25-12 Hranice)
    Cementační karbonátové horniny karlovarských termálních pramenů
    Emine Bojir Chasar - aragonitová pokladnice
    Eoteuthoidae - a new family of Late Cretaceous dibranchiate cephalopods (Coleoidea, Decapoda, Teuthina?)
    Fialová jeskyně na Chlumu
    Gejzírové stalagmity ve Zbrašovských aragonitových jeskyních, aneb, Všechno je jinak
    Hořenec u Bíliny - světová lokalita krystalů aragonitu
    Karlovarská umělecká mozaika
    Karlovarský aragonit ve sbírkách Muséum National d' Histoire Naturelle v Paříži
    Měď po aragonitu a další pseudomorfózy z Bolívie
    Mikrosvět a makrosvět vřídlovce : karlovarská přírodní laboratoř
    Mineralogie karlovarské vřídelní desky a jejího podloží
    Minerály kamenolomu Dolánky u Teplic
    Nález aragonitu v kamenolomu u obce Dobkovičky v Českém středohoří
    Nálezy minerálů v okolí obce Bílinka v Českém středohoří
    Natural radioactivity of rocks in the Zbrašov Aragonite Caves (Hranice Karst, Czech Republic)
    Některé nové nálezy z lomu Dřínová u Předklášteří
    Notes on the history of some karstological terms - hydrothermal karst, geysermite, vadose zone
    Nová zvláště chráněná území
    Nové minerály z lokality Lazec u Českého Krumlova
    Nové minerály z lomu Plešovice u Českého Krumlova
    Nové nálezy dutinových nerostů při těžbě neovulkanitů Mariánského vrchu v Ústí nad Labem (02-41 Ústí nad Labem)
    Nové nálezy z kamenolomu Dolánky u Teplic
    Ochtiná Aragonite Cave (Western Carpathians, Slovakia): morphology, mineralogy of the fill and genesis
    Ochtinská aragonitová jeskyně v slovenském, evropském a světovém kontextu
    Petřkovická Hůrka u Valašského Meziříčí - zajímavá mineralogická lokalita
    Podrečany, naleziště nejkrásnějších krystalů aragonitu
    Podzemí u Vřídla
    Přehled významných současných lokalit aragonitu v Českém středohoří
    Síra ze Sicílie
    Skrytá krása karlovarského vřídlovce
    Současný stav lokality Obrnice u Mostu
    Srovnání ostatních "vřídelních kamenů"
    The stable isotope archive of Lake Pannon as a mirror of Late Miocene climate change
    Těžba aragonitu a pálení vápna v Karlových Varech : cesta vřídlovce od vápna ke šperku
    Thermal Mineral Water Springs in Karlovy Vary
    Travertine of Karlovy Vary Spa and its newly formed features
    Vřídlo dělá kámen: vznik a složení uhličitanových usazenin z Karlových Varů
    Vřídlovec a hrachovec - české nerosty s "ochrannou známkou" : karlovarský příspěvek k dějinám mineralogie a sběratelství
    Výskyt a historie výzkumů huntitu na Moravě
    Výskyty různých morfologických forem aragonitu v Lounském středohoří
    Vznik hrachovce
    Vznik hrachovce
    Zajímavá mineralizace bentonitového lomu v Braňanech u Mostu
    Zastavení v Hřídelci
    Zpráva o výskytu aragonitu u Měrunic v Českém středohoří
    Zřídelní sedimentace karlovarské zřídelní struktury