Record details

Subject heading
    arzenáty
Article
    Ab initio X-ray powder structure determination of parascorodite, Fe(H2O)2AsO4
    Agardit-(Ce) ze supergenní zóny ložiska Vrančice u Příbrami (Česká republika)
    Agardit-(Y) z uranového ložiska Zálesí u Javorníka ve Slezsku
    Antonín Bukovský (1865-1950) a nerost bukovskýit
    Arsenem bohaté hutní produkty od Bylanky v Kutné Hoře
    Arsenic in contaminated soils and anthropogenic deposits at the Mokrsko, Roudný, and Kašperské Hory gold deposits, Bohemian Massif (CZ)
    Arsenic-involved alteration of Zr-Th-REE accessory minerals from Hora Svaté Kateřiny granite stock, Czech Republic
    Arzenem bohatá minerální asociace z granitu na Hoře Svaté Kateřiny : 02-31 Litvínov
    Arzenolit z Měděnce v Krušných horách
    Barium-farmakosiderit z uranového rudního výskytu Rýžoviště u Harrachova
    Calciopetersite from Domašov nad Bystřicí, northern Moravia, Czech Republic, a new mineral species of the mixite group
    Characterization of phosphate-rich metalodevite from Příbram, Czech Republic
    Chemické složení crandallitu, goyazitu a waylanditu z Krásna u Horního Slavkova
    Chování bizmutu v oxidační zóně rudních ložisek
    Crandallite, gorceixite, goyazite and kemmlitzite from pyrope-gravels of the České středohoří Mts.
    The crystal structures of lavendulan, sampleite, and a new polymorph of sampleite
    Druhotné minerály mědi z Jáchymova
    Druhotné minerály Sn-W ložiska Cínovec v Krušných horách
    Eine Paragenese von Eisen-Arsenaten von Kaňk bei Kutná Hora in Böhmen und Munzig bei Meissen in Sachsen
    Farmakosiderit z lomu Kamenné doly u Písku
    Farmakosiderit z Přebuzi v Krušných horách
    Fosforečnany a arseničnany crandallitové skupiny v oblasti severočeské křídy
    Guerinit a farmakolit z uranového ložiska Zálesí u Javorníka ve Slezsku
    Infrared Spectroscopy and Thermal Analysis of the Uranyl Minerals
    K historii nálezu kaňkitu a zýkaitu na Kaňku u Kutné Hory
    Kalcity z lomu Merkur u Chomutova
    Kaňkit a pitticit z odvalu štoly sv. Antonína Paduánského u Kutné Hory
    Kaňkit z Dlouhé Vsi u Havlíčkova Brodu
    Kaňkit ze Stříbrných Hor u Havlíčkova Brodu
    Lemanskiite, NaCaCu5(AsO4)4Cl.5H2O, a new mineral species from the Abundancia mine, Chile
    Members of the philipsbornite-florencite and chernovite-xenotime solid solution series in metasomatic altered granites of the Zinnwald tin deposit (Erzgebirge, Germany)
    Minerál ze skupiny mixitu z ložiska Krupka v Krušných horách
    Die Mineralien der Skarn-Lagerstätte Měděnec (Kupferberg) im Erzgebirge/ČSFR
    Mineralogical responses of metasomatic alteration of granitic rocks by As-rich fluids: the Zinnwald alkali-feldspar granite, Eastern Erzgebirge, Germany
    Mineralogie těžených fluoritových ložisek. 4
    Minerály crandallitové skupiny
    Minerály oxidační zóny žíly Krížová, Gelnica, Slovenské rudohorie
    Minerály REE-Y-Th-U-Zr z vysoko frakcionovaného topásovo-albitového leukogranitu z Erzgebirge, Nemecko: produkty postmagmatickej alterácie primárnych akcesorických minerálov fluidami bohatými na As
    Minerály řady philipsbornit-plumbogummit z Moldavy
    Minerály série goyazit-svanbergit a kemmlitzit na pyropovém ložisku Vestřev u Hostinného
    Minerály skupiny crandallitu a kemmlitzitu ze svrchně karbonských sedimentů od Bělé a Libštátu v Podkrkonoší
    Minerály skupiny mixitu z lokalit v České republice
    Minerály uranového ložiska Medvědín (Horní Mísečky), Krkonoše
    Mixit ze Smrkovce u Mariánských Lázní
    Nález kobaltového minerálu v jihlavském rudním revíru
    Několik nových mineralogických nálezů na území České republiky
    Nerosty z Bělovsi u Náchoda - Jiráskova lomu
    New naturally occurring mineral phases from the Krásno - Horní Slavkov area, western Bohemia, Czech Republic
    Nová data pro erytrín ze žíly Lukáš (štola Martin) na Krupce (Krušné hory)
    Nováčekit a metanováčekit, minerály nesoucí jméno profesora Radima Nováčka, jedné z mnoha obětí nacismu
    Nové nálezy sekundárních minerálů v kutnohorském rudním revíru: valentinit a brochantit z gruntecko-hloušeckého pásma, kaňkit z turkaňského pásma
    Nové poznatky o supergenních minerálech revíru Krupka, Krušné hory
    Origin and relationships of bismuth secondary minerals at the Moldava deposit in the Krušné hory Mts.
    Parascorodite, FeAsO4.2H2O - a new mineral from Kaňk near Kutná Hora, Czech Republic
    Philipsbornite, arzenoflorencite-(La), and arzenoflorencite-(Nd) from the uranium district in northern Bohemia, Czechoslovakia
    Philipsbornite from the Sn-W deposit Cínovec in the Krušné Hory Mts. (Czechoslovakia)
    Phosphatian walpurgite from Smrkovec, the Slavkovský Les Mts. (the Czech Republic): its description and physico-chemical characteristics
    Phosphowalpurgite, the (PO4)-dominant analogue of walpurgite, from Smrkovec, Slavkovský Les Mountains, Czech Republic
    Přehled supergenní mineralizace na uranovém ložisku Příbram
    Příspěvek ke krystalochemii mixitu z lokalit v Českém masivu
    Příspěvek ke krystalochemii nových přírodních fází s bismutem
    Pyromorfit z ložiska olověno-zinkových rud Nová Ves u Rýmařova
    Schultenit (PbHAsO4) z Abertam u Jáchymova
    Secondary Uranium Minerals. The Mineralogy, Geochemistry and Crystal Chemistry of the Secondary Uranium (VI) Minerals
    Seelit, jedna nebo dvě různé minerální fáze?
    Segnitit ze Štěpánova nad Svratkou, západní Morava
    Sekundární minerály mědi na lokalitě Farbiště u Ponik
    Sekundární minerály mědi z okolí Ĺubietové na Slovensku
    Sekundární minerály uranu v České republice
    Sekundární minerály uranu v České republice
    Skorodit FeAsO4.2H2O z Jezdovic u Třeště
    Skorodit z Dlouhé Vsi u Havlíčkova Brodu
    Skorodit z Přebuzi
    Skorodit z Sb ložiska Pezinok
    Smrkovec - nové nálezy nerostů na lokalitě s bohatou asociací Bi-minerálů
    Sodiumuranospinit z ložiska Měděnec v Krušných horách
    Stručný přehled minerálů yttria a vzácných zemin
    Studium podmínek stability sekundárních minerálů s arsenem v antropogenních deponiích na ložisku Roudný
    Supergene mineralization of the Medvědín uranium deposit, Krkonoše Mountains, Czech Republic
    Supergene minerals at the Huber stock and Schnöd stock deposits, Krásno ore district, the Slavkovský les area, Czech Republic
    Supergene minerals from Horní Slavkov
    Supergene Y, REE minerals from the Medvědín deposit, the Krkonoše (Giant) Mts., Czech Republic
    Supergenní minerály mědi z ložiska Gelnica (Slovenské Rudohorie)
    Supplement to secondary and rock-forming minerals of the Jáchymov ore district
    Symplezit z Horních Novosedel u Písku
    Tirolit z Doubravice, s. od Jičína
    Tirolit z Doubravice u Jičína
    Topotaktické srůsty rauenthalitu a phaunouxitu z Plané u Mariánských Lázní
    Uranové ložisko Zálesí v Rychlebských horách
    Uranové minerály České republiky a jejich naleziště
    Variabilita v poměrném zastoupení prvků vzácných zemin v synchysitu ze severočeské křídy
    Veselovskýite, triclinic (Zn,Cu,Co)Cu4(AsO4)2(AsO3OH)2 ? 9H2O, a Zn-dominant analogue of lindackerite
    Výskyt uranospinitu na rozvážené haldě šachty 16 (Příbram-Háje)
    Výzkum arsenové deponie na lokalitě Přebuz - druhý výskyt kaatialaitu v České republice
    Zajímavé oxidické minerály ložiska Vrančice
    Zálesíite, a new mineral of the mixite group, from Zálesí, Rychlebské hory Mts., Czech Republic
    Zinkolivenit z rudního revíru Krupka, Krušné hory (Česká republika)