Record details

Subject heading
    arzenopyrit
Article
    Aplikace chloridové technologie pro získávání stříbra z kyzového koncentrátu Kutná Hora
    Arsenic in contaminated soils and anthropogenic deposits at the Mokrsko, Roudný, and Kašperské Hory gold deposits, Bohemian Massif (CZ)
    Arsenic(III) inhibits more metabolic steps of iron(II) oxidation system in Thiobacillus ferrooxidans
    Arsenopyrit z Libodřic u Kolína
    Arsenopyrite and As-bearing pyrite from the Roudný deposit, Bohemian Massif
    Arzenopyrit z Keplů na Šumavě
    Behavior of arsenic and geochemical modeling of arsenic enrichment in aqueous environments
    Biohydrometalurgické metody loužení arzenopyritu při průmyslovém zpracování refraktorních zlatonosných rud
    Elektrochemická detekce oxidace arzenopyritu, ekologické a biohydrometalurgické důsledky
    Elektrochemické sledování anorganické a bakteriální oxidace arzenopyritu
    Hydrothermal evolution of gold-bearing pyrite and arsenopyrite from different types of gold deposits
    Kaňkit z Dlouhé Vsi u Havlíčkova Brodu
    Koloběh arzenu v přírodním prostředí : Rizika uvolňování do prostředí při těžbě zlata
    Mineralogie Au na lokalitách Čelina a Voltýřov
    Rozbor väzby arzénu vo flotačných koncentrátoch ŽB Slovinky
    Rudní mineralizace v okolí Phan Rangu (VSR)
    Vazba zlata na sulfidy na ložisku Mokrsko
    Výskyt minerálů alpské nerostné asociace a dalších asociací v lomu u Barchovic (jzj. od Zásmuk u Kolína)
    Výsledky detailní šlichové prospekce v severním segmentu antiklinoria Třemešná-Vysoká
    Výzkum rudní mineralizace na ložiscích Vysoká, Hláska a Georg v Andělskohorském rudním revíru
    Vztah mezi indexy odrazu a vlnovou délkou anizotropních minerálů a nulovou bireflexí
    Zlatonosná mineralizace na lokalitě Suchá Rudná
    Zlatonosné zrudnění v okolí Zahořan západně od Jílového u Prahy
    Zmeny arzenopyritu v priebehu bakteriálneho lúhovania
    Zonální Sb-arzenopyrit z Vyšnej Boce v Nízkych Tatrách