Record details

Subject heading
    astroblém
Article
    Astroblém Lake Bosumtwi, Ghana - matečná struktura tektitů Pobřeží slonoviny: kryptoexplozivní subsidenční kaldera
    Kritické body problematiky geneze tektitů
    Nerostné suroviny astroblémů a vztah k černým břiblicím
    The Nördlinger Ries Astrobleme in the Euro-African Rift System: facts and inferences
    The Nördlinger Ries astrobleme in the European rift system
    Principle views on the genesis of astroblemes and related mineralizations
    Verified principles and presumptions of the exogenous (impact) and endogenous (cryptovolcanic, cryptoexplosion) hypotheses on the origin of astroproblemes and tektites and their validity
    Výstava "Poselství meteoritů" v Národním muzeu