Record details

Subject heading
    autochton
Article
    Autochtonní paleogenní výplň nesvačilské deprese a její význam pro naftovou prospekci
    Barrandien v pohybu - stavba a tektonický vývoj pražského synklinoria
    Deep prospects below the Western Carpathian thrust belt: idea or reality?
    Early stages of the Polish Carpathian Foredeep development
    Evolution of nappes in the eastern margin of the Bohemian Massif: a kinematic interpretation
    Flyšové pásmo Západních Karpat, autochtonní mezozoikum a paleogén na Moravě a ve Slezsku
    Geologic Structure and Hydrocarbon Generation in the Carpathian Flysch Belt of Southern Moravia
    Geological development, lithostratigraphy and petroleum potential of the Jurassic sediments in footwal of the Flysch belt and Carpathian Foredeep
    Geologická stavba flyšového podloží vídeňské pánve
    Informace o nových výzkumech geologické stavby ložiska zemního plynu Příbor-Klokočov (25-21, Nový Jičín)
    The Jurassic floor of the Bohemian Massif in Moravia - geology and paleogeography
    Laser ablation ICPMS dating of zircons in Erzgebirge orthogneisses: evidence for Early Cambrian and Early Ordovician granitic plutonism in the western Bohemian Massif
    Late Cretaceous to early Miocene deposits of the Carpathian foreland basin in southern Moravia
    Litologie a karotážní obraz spodního miocénu na střední Moravě
    Litostratigrafická klasifikace, sedimentační model a faciální vývoj autochtonního paleogénu nesvačilského příkopu
    The mid-European segment of the Variscides: tectonostratigraphic units, terrane boundaries and plate tectonic evolution
    Nález rzehakiových vrstev (ottnang) pod příkrovy na sv.Moravě
    Nálezy neogenních sedimentů u Omic (24-34 Ivančice)
    Nálezy redeponovaných spodnobadenských sedimentů u Troubska (24-34 Ivančice)
    Nové pohledy na stratigrafii, paleogeografii a genezi sedimentů autochtonního paleogénu jižní Moravy
    Paleogene autochthonous deposits at the basement of the Polish Outer Carpathians and their paleogeographical implications
    Paleogeografie a litologie autochtonního miocénu na s. Moravě (Abstrakt přednášky)
    Paleogeografie mezozoika na styku alpsko-karpatské oblasti s Českým masívem
    Probable find of the autochthonous Paleogene in the borehole Jarošov-1
    Regionálně-geologické zhodnocení sedimentů jury v oblasti jihovýchodních svahů českého masivu (24-43 Šlapanice, 34-12 Pohořelice, 34-14 Mikulov, 34-21 Hustopeče, 34-23 Břeclav)
    Resurrection of the Barrandian Nappe Structures (Central Bohemia)
    Sedimentologie nesvačilského souvrství v oblasti nesvačilského příkopu
    Das Tertiär der Böhmischen Masse in Südmähren
    Trendové analýzy foraminiferových společenstev karpatu ve vrtu Nosislav-3
    Upper Cretaceous Foraminifers from the Autochthonous Sediments of the Nesvačilka and Vranovice Grabens found in Těšany 1 and Pohořelice 1 Boreholes
    The Variscan Nappe Tectonic in the Ještěd Range and Jizera Gneiss Units: an Example of Juxtaposition of the Autochthonous and Allochthonous Domains in the West Sudetes
    The Vienna basin
    Závěrečný praktický souhrn současného komplexně geologického studia autochtonního paleogénu nesvačilské oblasti