Record details

Subject heading
    báze dat
Article
    Budování informačního systému řízení technologie vrtání v MND Hodonín
    Computer processing of data from regional geochemical survey in the Syrian Arab Republic
    The Czech Geological Bibliography - its History, Recent Development as a Part of the Czech Geological Survey
    Geochemická banka dát pre Západné Karpaty
    GeoVal 125 - grafický interaktívny databázový prostriedok pre valorizáciu územia
    A global radioelement baseline
    Informace ze zahraničních bází dat
    Knihovna Českého geologického ústavu a geologická informace
    Monitoring for the future : Integrated biogeochemical cycles in representative catchments
    Poslanie a návrh základnej koncepcie geoinformačného systému o jaskyniach
    Radon database - the statistical evaluation
    Software package to analyze structural tectonic data
    Využívání a zavedení výpočetní techniky v ÚÚG Praha v roce 1988
    Význam a možnost využití registru sesuvů a jiných nebezpečných svahových deformací