Record details

Subject heading
    břidlice černá
Article
    The Accessories in the "Black Shales" of the Siderite Deposits from the Spiško-gemerské rudohorie Mts.
    Anomalous black shales in the NW part of the Barrandian Upper Proterozoic (Bohemian Massif, Czechoslovakia)
    Anoxic Depositional Environment, Metalliferous Black Shales and Marine Transgressions
    The Average Rare Earth Contents in the Barrandian Shales
    Bericht 2005 über fazielle und biostratigraphische Untersuchungen in der Gosau der Neualm bei Russbach am Pass Gschütt auf Blatt 95 St. Wolfgang
    Biogenic origin of intergrown Mo-sulphide- and carbonaceous matter in Lower Cambrian black shales (Zunyi Formation, southern China)
    Black chert-hosted manganese deposits from the Bistritei Mountains, Eastern Carpathians (Romania): petrography, genesis and metamorphic evolution
    Black shales and associated mineralizations as a result development of the (semi-) isolated basin in the Barrandian Proterozoic Bohemian Massif, Czechoslovakite
    Black shales and graphite deposits
    Black Shales and Sapropels
    Black shales as a source of mineralization of the Bohemian Massif
    Black "Shales" of the Nižná Slaná Deposit.Part 1:Mineral and Chemical Composition
    Black "Shales" of the Nižná Slaná Deposit.Part 2:Trace Elements
    Changes in the infrared spectra of various types of organic matter during the weathering of materials deposited in coal mine spoil banks, tips and quarry taluses
    Changes of Rock-Eval pyrolysis results during the natural weathering, of fossil organic matter in spoil banks and heaps of mines
    Charakteristika strukturního stavu organické hmoty různých horninových typů západočeského svrchního proterozoika
    Chemistry of the Devonian Carbonaceous Slates (Andělská Hora Ore District, Czechoslovakia)
    Chitinozoans and acritarchs from the Ordovician-Silurian boundary of the Prague Basin, Czech Republic
    Comparison of Ore Mineralization in Permian Sediments of the Western Carpathians and Rif, Morocco
    Complex Investigation of Paleozoic Rocks from Stínava - Repešský žleb Locality (Drahany Upland, Central Moravia, Czech Republic)
    Contact metamorphism of Silurian black shales a basalt sill: geological evidence and thermal modelling in the Barrandian Basin
    Contrasting Types of Paleofluids in Volcano-Sedimentary Complex of the Barrandian Upper Proterozoic
    Day 3, stop 2: Starý Plzenec-Černá stráň
    Deep Diagenesis of Organic Matter-rich Marine Mudrocks: Tentative Model for the Lower Paleozoic Barrandian Basin, Czechoslovakia
    Devonian glaciation in Gondwana and its global effects
    Diverse connections between ores and organic matter
    Early Aptian ammonites from the top of the Maiolica and the anoxic "Selli level" (Lombardy, Southern Alp)
    The effect of pyrolysis condition on the assessment of the origin of bitumens and coals from the Bohemian Massif (Czech Republic)
    Environmental impacts of mining of Ni-Mo black shale-hosted deposits in the Zunyi region, southern China: Preliminary results of the study of toxic metals in the system rock-soil-plant
    Facies development, depositional settings and sequence stratigraphy across the Ordovician-Silurian boundary: a new perspective from the Barrandian area of the Czech Republic
    Fractionation of toxic trace elements in soils around Mo-Ni black shale-hosted mines, Zunyi region, southern China : environmental implications
    Geochemically Anomalous Black Shales of the Western Bohemian Upper Proterozoic
    Geochemistry and origin of tin-polymetallic sulfide deposits hosted by the Devonian black shale series near Dachang, Guangxi, China
    Geochimie des pelites noires du gisement d'Imiter Ouarzazate, Maroc
    Geologie a geochemie toxických facií sulfidických černých břidlic v západočeském proterozoiku na příkladu dvou modelových lokalit
    Gold-bearing mineralization hosted by black slates: An example from the Bohemian Massif (Czechoslovakia)
    Gold-bearing mineralization hosted by black slates in the Andělská Hora ore district, Czechoslovakia
    Graptolite biostratigraphy of the Lower Silurian (Llandovery) shelf deposits of the Western Iberian Cordillera, Spain
    A Group of Papers Devoted to the Metallogeny of Black Shales - Preface
    IGCP 254 Annual report 1990
    IGCP Projekt 254 "Kovonosné břidlice"
    Impact of Lower Cambrian black shales and exploited Mo-Ni black shale - hosted deposits on the trace element composition of soils and crop plants in the Zunyi Region, Guizhou Province, South China
    The impact on the litho- and biofacial development of the Mid Devonian Kačaák [Kačák] Event in the Prague Basin, the Graz Palaeozoic and the Carnic Alps
    The importance of black shales in the origin of tin-polymetallic ores in the Dachang ore district, South China
    Jurassic-Cretaceous controversies in the Western Carpathian Flysch: the "black flysch" case study
    K otázce stáří vulkano-sedimentární sekvence západočeského neoproterozoika z hlediska mikropaleobotaniky
    Kontaktní metamorfóza silurských černých břidlic ložní žílou diabasu: studie z lomu Kosov u Berouna, Barrandien (12-41 Beroun)
    Late Devonian-earliest Mississippian glaciation in Gondwanaland and its biogeographic consequences
    Late neogene volcanic floras of the Carpathian-Pannonian region, their relation to the intrazonal associations and implications to biostratigraphy
    Lečice Black Shale (Barrandien Upper Proterozoic, Central Czecholovakia): Euxenic Facies of a Starved Preflysch Basin
    Litologie a geochemie silurských graptolitových břidlic v Karnských Alpách (Rakousko)
    Lower Carboniferous Goniatites from Moravice Formation, Nízký Jeseník Mts. (Moravo-Silesian Unit of the Czech Massif)
    Marine metal-rich black shales, an important host for PGE in rift environments
    Metalliferous black shales - IGCP activities in 1989
    Metallogeny of black shales - new results from IGCP 254
    Metallogeny of black shales - new results from IGCP 254
    Metallogeny of black shales - new results from IGCP 254
    Metamorphosed black shales of the Moldanubicum as the environment of syngenetic and epigenetic mineralization (Bohemian Massif, Czechoslovakia)
    Middle Devonian dendroid graptolites from the Brilon Reef area (Rheinisches Schiefergebirge, Germany)
    A Middle Devonian radiolarian fauna from the Chotec Limestone (Eifelian) of the Prague Basin (Barrandian, Czech Republic)
    Mikrodistribuce U v černých břidlicích z Ronneburgu (NDR) a některých analogických horninách Českého masivu
    Mineralogie žilného polymetalického zrudnění typu Stříbro na lokalitě Hromnice u Plzně
    Morphology and Reflectance of Organic Matter in Greenschist Metamorphosed Železný Brod Unit, Lugicum, Czechoslovakia
    Nález antimonitu v ordovických sedimentech pražské pánve v Praze pod Vítkovem
    Nález ichnofosilie Zoophycos ichnosp. v ponikelském souvrství (svrchní frasn, jižní Morava)
    Nerostné suroviny astroblémů a vztah k černým břiblicím
    New data on the origin of Lower Cambrian Mo-Ni-PGE black shales in Guizhou Province, South China
    No. 254 - Metalliferous black shales (1987-1991, O.E.T. in 1992)
    Normal versus anomalous marine black shales in the Precambrian and Lower Paleozoic of the Bohemian Massif
    Normal versus Metal-rich Black Shales in the Barrandian Neoproterozoic of the Teplá-Barrandian Unit: a Summary with New Data
    Nová geologická dokumentace v oblasti Železných hor (13-41 Čáslav, 13-42 Pardubice)
    O nálezu železitého obzoru ve skaleckých křemencích v Praze-Kobylisích (12-24 Praha)
    The Occurrences of Disseminated Gold Mineralization in Slovakia: A Review
    Optical properties of organic matter in Devonian and Lower Carboniferous black shales in the northern Drahany Upland
    Organic matter dispersed in rocks - objective characterization, relation to natural and antropogenic processes
    Organic-walled microplankton from the Upper Devonian of the Albergaria-a-Velha black shales (W Portugal) and its paleobiogeographical implications: preliminary results
    The orientation distribution of single joint sets
    Origin of Fe-Ooides: Problems and Consequences
    Origin of Proterozoic metal-Rich Black Shales from the Bohemian Massif, Czech Republic
    Origin of sulphides in volcano-sedimentary complex of the Bohemian Upper Proterozoic
    Petrographic examination of weathering of coal matter
    PGE-kovonosné černé břidlice v jižní Číně: mechanismus jejich obohacení a environmentální aspekty - výsledky projektu v roce 2003
    PGE-kovonosné černé břidlice v jižní Číně: mechanismus jejich obohacení a environmentální aspekty
    PGE-kovonosné černé břidlice v jižní Číně: mechanismus jejich obohacení a environmentální aspekty
    Polskie złoża gazu ziemnego z łupków na tle wybranych niekonwencjonalnych złóż Europy Środkowo-Wschodniej
    Poznámky k hranici vinického a zahořanského souvrství (ordovik pražské pánve) na odkryvech mezi Černošicemi a Karlíkem (12-41 Beroun)
    Poznámky k paleoekologii mlžů ordoviku pražské pánve
    Project 357 - Organic and mineral deposits : roles of organic matter in the genesis of ore deposits
    Prospecting for gold mineralization in black slates in the Jeseníky Mts.
    Proterozoické karbonáty a jejich silicifikované ekvivalenty
    Radon v černých břidlicích a silicitech v oblasti Plzeň-Rokycany (12-33 Plzeň)
    Ražba tunelů silničního obchvatu Prahy mezi Lochkovem a Radotínem - výsledky geologicko-paleontologického výzkumu
    Recent research of Cambrian to Silurian rocks east of the Barrandian area (Bohemian Massif)
    Record of palaeoenvironmental changes in a Lower Permian organic-rich lacustrine succession: Integrated sedimentological and geochemical study of the Rudník member, Krkonoše Piedmont Basin, Czech Republic
    Relations between infrared spectra and organic carbon content in rocks
    The Results of the Investigations of Gold Ore Deposit Suchá Rudná (Hrubý Jeseník Mts.)
    Some Specific Geochemical Properties of Humic Fulvo- and Aminoacids in Relation to Black Shale
    Souvrství hornobenešovské ve vrtu Dětřichov 1 (Nízký Jeseník)
    Spodní karbon severozápadně od Mokré (jižní část Moravského krasu) (24-41 Vyškov)
    The stratigraphic and paleoenvironmental setting of Aptian OAE black shale deposits in the Pieniny Klippen Belt, Slovak Western Carpathians
    Stratigraphy, geochemistry and origin of Silurian black graptolitic shales of the Carnic Alps (Austria). Geologie ohne Grenzen - Festschrift 150 Jahre Geologische Bundesanstalt
    Structural and microtextural features of solid bitumens from pillow lavas from Mítov (Barrandian Neoproterozoic, Bohemian Massif)
    Structural-Tectonic Study of Sedimentary Complex of the Chrudim Palaeozoic: An Example of the Prachovice Quarry (Železné hory Mts.)
    Studium chemismu povrchových a podzemních vod v oblasti těžby a zpracování pyritových surovin v oblasti barrandienského proterozoika
    Submarine Exhalative Mineralization in an Anoxic Environment: The Pb-Zn Deposit of Horní Benešov - A Case History
    Sulfidická žilná mineralizace v černých břidlicích v okolí Hromnic: studium fluidních inkluzí (12-22 Plzeň)
    Sulfur isotope values in the Talvivaara Ni-Cu-Zn and Outokumpu Cu-Co-Zn-Ni-Ag-Au deposits: Evidence for a genetic connection between black shale and sulfide ore
    Sulphidic Vein Mineralization in Black Shales of the Barrandian Upper Proterozoic, Czechoslovakia: A Fluid Inclusion Study
    Tin-polymetallic sulfide deposits in the eastern part of the Dachang tin field (South China) and the role of black shales in their origin
    Trace fossils on and above the transgressive surface: substrate consistency and phosphogenesis (Lower Ordovician, St Petersburg region, Russia)
    Die Trilobitenfauna im Nebengestein des meta-alkalibasaltischen Lagerganges vom Wasenbachtal - Abbild unteschiedlicher mariner Lebensräume an der Wende Unter-/Mitteldevon in der südwestlichen Lahnmulde (Rheinisches Schiefergebirge)
    Über Anthraxolite unter besonderer Berücksichtigung des Kata-Impsonites von Mítov (Frühes Proterozoikum, Barrandium, Tschechische Republik)
    Uhlíkaté látky v horninách proterozoika Barrandienu
    Úloha černých břidlic při vzniku ložisek cín-polymetalických rud v oblasti dachangského rudního revíru v jižní Číně
    Uranium mineralization in silicified Upper Proterozoic biogenic rocks
    The use of mantle normalization and metal ratios in the identification of the sources of platinum-group elements in various metal-rich black shales
    Veřovické souvrství kelčského vývoje slezské jednotky u Bernartic : 25-12 Hranice
    Vliv disperze organických sloučenin hornin svrchnoproterozoického stáří barrandienského svrchního proterozoika na proces grafitizace
    Výskyt některých "baltických" graptolitů a společenstva mikrofosilií v oblasti peri-Gondwany (12-33 Plzeň)
    Weathering effects on the agrochemical properties of rocks deposited in coal-mine spoil banks, tips and quarry dumpings
    West African provenance for Saxo-Thuringia (Bohemian Massif): Did Armorica ever leave pre-Pangean Gondwana? - U/Pb-SHRIMP zircon evidence and the Nd-isotopic record
    Zdroje, transport a frakcionace platinoidů ve vybraných geologických prostředích Českého masivu (23-22 Žďár nad Sázavou, 12-31 Plasy, 12-33 Plzeň)
    Zhodnocení energetického potenciálu černých břidlic republiky Burkina Faso a vlivu jejich spalování na životní prostředí
    Zhodnocení energetického potenciálu černých břidlic republiky Burkina Faso (západní Afrika) a vlivu jejich spalování na životní prostředí - výsledky projektu v roce 2002 a závěrečná doporučení