Record details

Subject heading
    břidlice jílová
Article
    Agglutinated foraminiferal assemblage from bentonite layers of the Subsilesian Unit (Polish Flysch Carpathians)
    Association of fossils and history of research at the Týřovice-"Pod hruškou" locality (Middle Cambrian, Skryje-Týřovice Basin, Barrandian area)
    Benthic foraminiferal morphogroups and taphonomy of the Cieszyn beds (Tithonian-Neocomian, Polish Outer Carpathians)
    Bituminózní břidlice rudnického obzoru
    Case Study of the Cone-in-Cone Structure Based on Czech and Crimean Samples
    Climate Warming: Evidence Monitored in the Subsurface
    Comparison between the distribution of PGE in black shales from the Bohemian Massif (CSFR) and other black shale occurrences
    Composition changes in silurian shales - conclusion based on calcitic concretions research
    Compositional changes in Silurian shales: conclusions based on calcite concretions research
    Čierne bridlice a Sb, Fe-zrudnenie na lokalite Pezinok-Trojárová
    Day 1, stop 2: Roadcut N of Týřovice
    Day 2, stop 5: Mýto-Svatoštěpánský rybník
    Day 3, stop 3: Rumpál
    Day 3, stop 4: Čížovka at Zahořany
    Day 3, stop 5: Beroun-North
    Day 5, stop 2: Hlásná Třebaň II
    Diagenesis of two smectite types in the East Slovakian Basin
    Dosud popsané taxony z paseckých břidlic a z jineckého souvrství příbramsko-jinecké pánve
    Factors influencing the Al2O3/Na2O ratio in Paleozoic siliceous shales
    First paleomagnetic results from the Oligocene sediments of the Silesian Nappe, Western Outer Carpathians
    Fosforečnany vzácných zemin v břidlicích spodního paleozoika Barrandienu
    Fosilní zvětraliny hornin svrchního proterozoika v jihovýchodním okolí Prahy : (12-42 Zbraslav, 13-31 Říčany)
    Generacje mikrostruktur w łupkach ilasto-piaszczystych formacji andelskohorskiej (Sudety Wschodnie, Polska)
    Geochemistry of intercalated red and gray pelagic shales from the Mazak Formation of Cenomanian age in Czech Republic
    Hydrotermální mineralizace v břidlicových souvrstvích spodního karbonu Nízkého Jeseníku : 15-33 Moravský Beroun, 15-34 Vítkov, 25-12 Hranice
    Illite crystallinity and vitrinite reflectance in Paleozoic siliciclastics in the SE Bohemian Massif as evidence of thermal history
    The Late Ordovician ice house: impact winter or volcanic catastrophe?
    Litologicko-genetické komplexy (rajóny) skalních a poloskalních hornin na listu Nýřany (11-44 Nýřany)
    Long stalked eocrinoids in the basal Middle Cambrian Kaili Biota, Taijiang County, Guizhou Province, China
    The Lower Cambrian Paseky Shale: Sedimentology
    Ložiska štípatelných jílových břidlic v Evropě se zvláštním zřetelem na moravskoslezský kulm
    The Middle Devonian Kačák Event in the Barrandian area
    Middle Ordovician at Praha-Červený vrch Hill (Barrandian area, Czech Republic)
    Middle Ordovician graptolite fauna from Praha-Červený vrch (Prague Basin, Czech Republic)
    Mineral assemblage of the Červený vrch locality
    Miocenní pánev Vižina a její význam pro poznání paleopotamologických poměrů jihozápadní části Českého krasu
    Modelování vazkoplastického tečení pomocí MKP v programu CRISPATH
    Multiproxy-Analysis at the Silurian/Devonian Boundary Stratotype Klonk (Suchomasty, Czech Republic)
    Muzeum břidlice v Budišově nad Budišovkou - nová expozice
    Muzeum břidlice v Budišově nad Budišovkou
    Některé výsledky nových výzkumů nejstarší české fauny
    New parameters for characterization of fabrics of linear and planar elements using orientation tensor
    Nové petrografické, mineralogické a paleontologické výzkumy v lomu Podhůra (kra Maleníku, moravskoslezský kulm)
    Nové poznatky z lomu Podhůra (kulm kry Maleníku)
    Nové údaje o svrchním ordoviku zjištěné při stavbě železničního koridoru mezi nádražími Praha-Libeň a Praha-Masarykovo nádraží
    Nové výskyty spodnokarbonské trilobitové fauny v činném lomu Mokrá u Brna
    Odraznost vitrinitu břidlic "mírovského kulmu" a drahanského kulmu
    Organic-walled dinoflagellate cysts as a tool to recognize carbonate concretions: an example from Oligocene flysch deposits of the Western Carpathias
    Ostrov u Macochy, the road-cut near the mirror
    Paleoekologie fosilních asociací kambria příbramsko-jinecké pánve
    Paleoekologie fosilních asociací kambria příbramsko-mjinecké pánve
    Pb/Pb zircon ages from the Hunsrück Slate Formation (Bundenbach, Rhenish Massif): a contribution to the age of the Lower/Middle Devonian boundary
    Podzemní stavby severozápadní části Městského okruhu Hlavního města Prahy. Část 2, Systém a výsledky podrobného geotechnického průzkumu
    Possible effects of tectonic shear strain on phyllosilicates: a case study from the Kandersteg area, Helvetic domain, Central Alps, Switzerland
    Poznámky k hranici vinického a zahořanského souvrství (ordovik pražské pánve) na odkryvech mezi Černošicemi a Karlíkem (12-41 Beroun)
    Poznámky k hranici zahořanského a bohdaleckého souvrství (Ordovik pražské pánve) na odkrytech mezi Černošicemi a Karlíkem (12-41 Beroun)
    Preliminary report on micropaleontological research of the Paseky shales (Lower Cambrian, Barrandian area)
    Prosek a Hloubětín, nové poznatky z podrobného inženýrskogeologického mapování
    Provenance and early diagenetic processes of the Ordovician Šárka Formation at Praha-Červený vrch Hill (Barrandian, Czech Republic)
    Přirozená radioaktivita hornin moravskoslezského kulmu v oblasti Nízkého Jeseníku a Oderských vrchů: příspěvek k poznání zdrojové oblasti klastického materiálu : 14-42 Rýmařov, 14-44 Šternberk, 15-11 Zlaté Hory, 15-12 Osoblaha, 15-13 Vrbno pod Pradědem, 15-14 Krnov, 15-31 Bruntál, 15-32 Opava, 15-33 Moravský Beroun, 15-34 Vítkov, 15-41 Hlučín, 15-43 Ostrava, 24-22 Olomouc, 25-11 Hlubočky, 25-12 Hranice, 25-13 Přerov, 25-14 Valašské Meziříčí
    Relations between infrared spectra and organic carbon content in rocks
    Revision of trilobites of the Grieffelschiefer Formation (Ordovician, Schwarzburg anticline, Germany) : preliminary results
    Rychlost zvětrávání fosilní organické hmoty výsypek uhelných dolů a velkých staveb a vliv oxidačních produktů na půdní vlastnosti deponií
    Sádrovce z Prahy
    Slovanské kamenné přesleny na Moravě
    Současné směry výzkumu a využití hořlavých břidlic
    Stanovení majoritních minerálů v jílovcích a jílových břidlicích chemometrickou analýzou infračervených spekter
    Staré dobývací práce u Malého Hradiska na Drahanské vrchovině (24-23 Protivanov)
    Stav poznání zábřežského krystalinika a mírovského "kulmu"
    Stratigraphical distribution of Cambrian fossils in the Příbram-Jince Basin (Barrandian area, Czech Republic)
    Studium pruhu štípatelných jílových břidlic (Svatoňovice, okr.Opava)
    Studium závislosti obsahu a distribuce přirozených radioaktivních prvků ve spodnokarbonských sedimentech paleozoika střední Moravy (24-41 Vyškov, 24-23 Protivanov, 24-21 Jevíčko, 14-43 Mohelnice)
    Suprafan and channel-and-levee deposits near Tichý Potok, Levoča Mts.; Central-Carpathian Paleogene Basin, Slovakia
    A technique for the measurement of thermal changes of magnetic susceptibility of weakly magnetic rocks by the CS-2 apparatus and KLY-2 Kappabridge
    Die Trilobitenfauna im Nebengestein des meta-alkalibasaltischen Lagerganges vom Wasenbachtal - Abbild unteschiedlicher mariner Lebensräume an der Wende Unter-/Mitteldevon in der südwestlichen Lahnmulde (Rheinisches Schiefergebirge)
    Trilobitová fauna hraničních vrstev tournai-visé z Mokré u Brna
    Volcanic and post-volcanic hydrothermal activity in the Intrasudetic Basin, SW Poland; Implications for mineralization
    Výsledky studia nového výchozu středního ordoviku v Praze-Červeném vrchu
    Vzácné zeminy v aleuropelitech Barrandienu
    Weathering rate of fossil organic substance in waste dumps of coal mines and large construction works and the effect of oxidation products on soil properties of dumping grounds
    Zpráva o pokračujícím revizním geologickém mapování devonu v okolí Tišnova (24-32 Brno)