Record details

Subject heading
    břidlice mastková
Article
    Habachtal - geneze a mineralogie historického ložiska smaragdů
    Kornerupine parageneses in whiteschists and other magnesian rocks: is kornerupine + talc a high-pressure assemblage equivalent to tourmaline + ortoamphibole?
    Metamorfní vývoj Želešického amfibolitového tělesa (brněnský masiv) : 24-34 Ivančice
    Sobotínský aktinolit
    Výskyt krupníku v Sobotíně a Vernířovicích