Record details

Subject heading
    břidlice pokrývačská
Article
    Detekce starých důlních děl Nízkého Jeseníku metodou elektrické odporové tomografie: srovnání metod
    Dráči : sláva a pád radčické břidlice
    European Roofing Slates. Part 1: Remarks to the Geology of Mineral Deposits
    European Roofing Slates. Part 2, Geology of Selected Examples of Slate Deposits
    Fosilní stopy v barokních břidličných podlahách vybraných olomouckých památek
    Geologické a hydrogeologické poměry v okolí skládky s.p.Železnobrodské sklo na vrchu Dupanda u Těpeří (okres Jablonec n.Nisou) (03-32 Jablonec n.Nisou)
    Historie dolování pokrývačských břidlic v oblasti moravskoslezského kulmu
    Historie těžby pokrývačských břidlic na severní Moravě
    Kameny pro obnovu památek v severních Čechách
    Ložiska pokrývačských břidlic v Nízkém Jeseníku a renesance jejich využití
    Ložiska štípatelných jílových břidlic v Evropě se zvláštním zřetelem na moravskoslezský kulm
    Lupki dachowe Czechoslowacji jako wskažnik zanieczyszczenia atmosfery
    Muzeum břidlice v Budišově nad Budišovkou - nová expozice
    Odvrácená strana vlastností železnobrodských pokrývačských fylitů
    Předběžná zpráva o mapování a petrografickém výzkumu na listu Odry 25-121 (25-12 Odry)
    Železnobrodská břidlice
    Železný Brod Volcanic Complex (ZBVC)