Record details

Subject heading
    břidlice zelená
Article
    The 87Rb-86Sr isotope geochemistry of the blueschist and greenschist metavolcanics of the Rýchory Mts. crystalline complex, West Sudetes, Bohemian Massif
    Blueschist-greenschist metamorphism of metabasites in the western Krušné hory (Erzgebirge) Mts.
    Chemistry of the Devonian Carbonaceous Slates (Andělská Hora Ore District, Czechoslovakia)
    Chlorites from the Polymetallic Deposit Oskava near Rýmařov (Czech Republic)
    Cu-Mo-ložisko Vidly, Hrubý Jeseník
    Dip-Slip Tectonics in the Lower Devonian Rocks of the NW Edrengyin Nuruu, SW Mongolia
    A discovery a Neolithic greenschist mining at the southern margin of the Jizerské hory Mts. (Northern Bohemia)
    Early Palaeozoic intracontinental rifting and incipient ocean spreading in the Czech/Polish East Krkonoše/Karkonosze Complex, West Sudetes (NE Bohemian Massif)
    Exploitation of rocks from the Brno Massif for polished stone industry, South Moravia (Czech Republic)
    Geochemistry and 40 Ar-39 Ar geochronology of the mafic metavolcanics rocks from the Rýchory Mountains complex (west Sudetes, Bohemian Massif): palaeotectonic significance
    Hlavní výsledky studia paleozoického vulkanismu ve šternbersko-hornobenešovském pruhu (Nízký Jeseník)
    Metabasites from the Polish part of the Andělská Hora Formation (Moravo-Silesian Zone): Geochemistry, metamorphic history and geotectonic meaning
    Metabasites: origin, development, properties, classification, nomenclature and significance
    Metabazity souostroví Yap v západním Tichomoří
    Morphology and Reflectance of Organic Matter in Greenschist Metamorphosed Železný Brod Unit, Lugicum, Czechoslovakia
    Neovulkanity, jihovýchodní části lugika, jejich geochemie a geotektonická interpretace
    Objev neolitické těžby zelených břidlic na jižním okraji Jizerských hor (severní Čechy)
    Porovnání chemického složení amfibolových rohovců v širším okolí neolitického produkčního centra u Jistebska, Jizerské hory
    Pre-alpine metamorphic events in Gemericum
    Příspěvek k poznání hornin rýchorského krystalinika
    The Rb-Sr isotope geochemistry of the metamorphosed bimodal volcanic association of the Rýchory Mts crystalline complex, West Sudetes, Bohemian Massif
    Skála Sokol u Vlastiboře : příspěvek do diskuse o stratigrafii železnobrodského krystalinika (03-41 Semily)
    Slabě metamorfované basalty a diabasy
    Výskyt scheelitu v zelených břidlicích na sulfidickém Pb-Zn-(Ag) ložisku Oskava v Jeseníkách (14-42 Rýmařov)
    Zlatonosná mineralizace na lokalitě Suchá Rudná