Record details

Subject heading
    baryt
Article
    Antimonit a jiné zajímavé nerosty z Osoblažska
    Baia Sprie a Cavnic - významná polymetalická ložiska Rumunska
    Baryt z Trnčí u Švihova v západních Čechách
    Baryte-Hyalpphane Sulfidic Ores at Rožná, Bohemian Massif, Czech Republic: Metamorphosed Black Shale-Hosted Submarine Exhalative Mineralization
    Barytokalcit ze Stříbra
    Barytové žíly v Bohousové u Žamberka
    Baryum ve světlých dlídách nectavských ortorul
    Cenozoic "radiobarite" occurrences in the Ohře (Eger) Rift, Bohemian Massif: Mineralogical and geochemical revision
    Chemical and Isotopic Analyses of Fluid Inclusions in Variscan and Post-Variscan Fluorite and Barite Occurrences in the Erzgebirge Mountains, Vogtland, Thuringia Mountains and Harz Mountains, Germany
    Chemismus barytu jesenické oblasti
    Epigenetické minerály dolů Staříč a Paskov
    Epithermal Pb-Zn vein mineralization of the Stříbro ore district, Bohemian Massif, Czech Republic: Fluid inclusion and stable isotope study
    Excursion 2 - Field Guide for "Fluorite and Barite Mineralization Regimes in the Erzgebirge-Krušné hory"
    Fluorit z Bezděčína s. od Turnova
    Fluorite and barite formations in the Krušné hory Mts.
    Fluoritová těžba v České republice
    Genetic Conditions of the Hydrothermal Mineralization from the Surroundings of Tišnov
    High-density nitrogen inclusions in barite from a giant siderite vein: implications for Alpine evolution of the Variscan basement of Western Carpathians, Slovakia
    Hyalophane and Ba-muscovite in a pegmatite-aplite vein from Krhanice, Central Bohemia, Czechoslovakia
    Hydrotermální asociace na žilách v klastických horninách spodního karbonu Drahanské a Zábřežské vrchoviny: genetické aspekty : 14-43 Mohelnice, 24-21 Jevíčko, 24-22 Olomouc, 24-23 Protivanov, 24-24 Prostějov, 24-41 Vyškov
    Hydrotermální mineralizace v lomu Dřínová u Tišnova
    Jehlicovitý baryt z lomu Dřínová u Tišnova
    Jeníkov-Lahošť near Teplice
    K chemismu některých sulfidů z ložiska Běstvina
    K problematice posuzování efektivnosti a rizik realizace náhradních výrobních programů v uranovém průmyslu
    Kalcit-barytová žíla a její horninové prostředí z lokality Zámčisko, Hrubý Jeseník (14-244, Karlova Studánka)
    Kalcit-barytové konkrece z Těšan, okr. Brno-venkov: nález, data a možné důsledky
    Kalcit z Horního Benešova
    Karbonátové žíly s barytem a markazitem z Bohučovic u Hradce nad Moravicí (moravskoslezský kulm) (15-34 Vítkov)
    Kontaminace při šlichové prospekci na baryt
    Lom Lahošť u Duchcova
    Ložiska barytu Otěvěky a Čistá v čisteckém masivu
    Ložisko chemického barytu v Bohousové u Vamberka
    Ložisko chemického barytu v Mackově u Flájí
    Ložisko Křižanovice
    Main genetic features of the base metal deposits in the Jeseníky Mts. (a review)
    Metallogenic overview of the Krušné hory Mts. (Erzgebirge) region
    The metallogeny of the Erzgebirge (Krušné hory)
    Metamorfovaná barytová mineralizace z lomu v Dolních Loučkách u Tišnova (24-32 Brno)
    Mineral assemblage of the Červený vrch locality
    Minerální a horninová asociace z lomu Zámčisko, Hrubý Jeseník
    Mineralogické nálezy z Radovesické štoly u Bíliny
    Mineralogie a geneze epitermálních žil z lomu v Dolních Loučkách u Tišnova
    Mineralogie a geneze rudního výskytu od Nectavy
    Mineralogie a podmínky vzniku hydrotermální kalcit-baryt-chloritové mineralizace od Adamova (Brněnský masiv)
    Mineralogie a podmínky vzniku tišnovských barytových žil (24-32 Brno)
    Mineralogie barytových žil na Květnici u Tišnova
    Mineralogie polymetalického rudního výskytu u Měřína (strážecké moldanubikum)
    Mineralogie rudního výskytu Jasenice u Velké Bíteše (svratecká klenba moravika)
    Mineralogie těžených fluoritových ložisek (1.)
    Minerály činného lomu u Zbraslavi
    Minerály dolu Bílina a dalších lokalit Severočeské hnědouhelné pánve
    Minerály fluoritového ložiska Jílové-Sněžník u Děčína
    Minerály řady philipsbornit-plumbogummit z Moldavy
    Minerály Štramberka a jeho okolí
    Návrh dobývací metody ložiska Křižanovice
    Neobvyklá nerostná asociace v barytu žilného distriktu Maider (jižní Maroko)
    Nerosty Březového vrchu u Kostomlat
    Nerosty v pelokarbonátových konkrecích na hnědouhelném lomu Libouš u Chomutova
    Nová Cr-V-Au-Ba-Ni mineralizace v silicitech svchního proterozoika (22-11 Přeštice, 22-12 Březnice)
    Nové nálezy minerálů v oblasti severočeské pánve
    Nové poznatky o mineralogii povrchového dolu ČSA
    Nový nález barytu na skarnovém ložisku Vlastějovice u Zruče nad Sázavou
    O ametystech z tišnovských křemenných žil
    Origin of barite concretions in the West Carpathian flysch, Poland
    The origin of the Horní Benešov base metal deposit, Czech Republic - A case study
    Pb-Zn-Ag vein mineralization of the central part of the Českomoravská vrchovina Upland (Czech Republic): S, C, and O stable isotope study
    Pinkový tah v Harrachově
    Poznámky k výskytu barytu v okolí Klatov (jz. Čechy)
    Příspěvek k desulfataci důlních vod z hnědouhelných lomů
    Pyrit-zeolitová minerální asociace na uranovém ložisku Rožná
    The Quaternary fluorite and barite mineralization in the surrounding of the eastern part of the Krušné hory Mts. (NW Bohemia)
    Radioaktivní baryt od Teplic
    Radiobaryt z Karlových Varů
    Rejhotice-Zámčisko : desenské ruly, bazická žilná hornina, křemen-kalcit-barytová žíla, postdeformační puklinová mineralizace alpského typu
    Rentgenometrický výzkum barytu z rudních ložisek typu SEDEX a hydrotermálních žil v severovýchodní části Českého masívu
    Rozsah a pozice fylitové série a karbonu v Moldavě-Vápenici ve východních Krušných horách
    Rozvoj úpravy rúd v závode Železnorudné bane Rudňany
    Shrnutí chemismu hlavních rudních a jalovinových minerálů
    Source of sulphur of base metal sulphide deposits at the NE margin of the Bohemian Massif (Czechoslovakia)
    Společné zasedání IAGOD o F-Ba a Sn-W ložiskách v Geyeru
    Stable isotope study of vertical zoning of the Březové Hory (Příbram) vei hydrothermal deposit (Czechoslovakia)
    Stratiform barite-hyalophane-sulphidic ores of the Rožná deposit (the Bohemian Massif, Czech Republic): A new type of mineralization in the moldanubian zone
    Stratiformní baryt-hyalofán-sulfidické zrudnění na ložisku Rožná, nový typ mineralizace v moldanubiku
    The strontium and sulphur isotopic composition of sulphates and sulphides from the Fe-Cu-Pb-Zn-(Ba) stratabound mineralisations of the Bohemian Massif (Czech Republic)
    Sulfur, carbon and oxygen isotope study of Mesozoic barite and celestite deposits of the Neuquén Province, Argentina
    Šlichová prospekce na území flyšového pásma Západních Karpat
    Traces of structural H2O molecules in baryte
    Uzavřeniny anhydritu a barytu v jurských geodách z Moravy a jejich genetický význam (24-41 Vyškov)
    Vein Barite Mineralization of the Bohemian Masiff: Sulphur, Oxygen and Strontium Isotopes and Fluid Inclusion Characteristics and their Genetic Implications
    Vymezení brtnické žuly v lužickém plutonu (02-22 Varnsdorf)
    Výskyt barytu ve stilpnomelanové Fe-rudě z důlní míry Prokop u Šternberka (14-44 Šternberk)
    Výskyt křemen-kalcitových žil s barytem v Nové Vsi na Drahanské vrchovině (24-22, Olomouc)
    Výskyty barytu na Teplicku
    Výsledky detailní šlichové prospekce v severním segmentu antiklinoria Třemešná-Vysoká
    Vzácné a nové minerály Českého středohoří
    Witherit, harmotom a baryt z uranového ložiska Rožná
    Witherit z uranového ložiska Rožná
    Witherit z Vyšné Boce, Slovenská republika
    Za minerály obřích dutin do Stříbra
    Zlaté Hory ve Slezsku - největší rudní revír v Jeseníkách. Část 2., C. Geologie D. Mineralogie E. Geochemie stabilních izotopů