Record details

Subject heading
    bavenit
Article
    Bazzit Be3Sc2Si6O18 z lokality Kožichovice II, nový minerál pro NYF pegmatity třebíčského plutonu
    Beryl a produkty jeho přeměny z pegmatitů od Rudolfova u Č. Budějovic