Record details

Subject heading
    bazalt
Article
    Acháty z Mongolského Altaje
    Additions to the Pliocene flora of Gérce (Western Hungary)
    Aeromagnetické indikace neovulkanitů na Šluknovsku (absolutní magnetické minimum u Krásné Lípy) (02-22 Varnsdorf)
    Alkaline Volcanism in the Mesozoic and Cenozoic history of the Western Carpathians Mts.
    Aluminium in quartz as an indicator of the temperature of formation of agate
    Analcimizované leucity a Ti-flogopit Doupovských hor (11-22 Kadaň)
    Analysis of the natural remanent magnetization of rocks by measuring the efficiency ratio through alternating field demagnetization spectra
    Anisotropy of magnetic susceptibility of rocks measured in variable weak magnetic fields using the KLY-4S Kappabridge
    Aragonit z Braňan
    Aragonit z Hřídelce
    Aragonit z lomu "Horka" u obce Hřídelec
    Aragonit z Měrunic
    El área volcánica de Telica (Nicaragua) y sus peligros geológicos
    Bájný vrch Kozákov
    Basalt aggregates as the rock fill material
    Basalt Filaments: A New Prospect for an Old Material
    Basites in northern part of the Izera-Karkonosze block: A magmatic record of early Devonian rifting of the Saxo-Thuringian passive margin and its subsequent subduction
    Bazalt? Bazalt!
    Bazaltoidní explozivní brekcie s xenolity u Kytlice v okrese Česká Lípa - hlubinný "vrt" do podloží křídy
    Brdské acháty
    Cambrian/Ordovician intracontinental rifting and Devonian closure of the rifting generated basins in the Bohemian Massif realms
    Cenozoic volcanic complex of the České Středohoří Mts.: Volcanostratigraphy and Geochemistry of the Central Part
    Cenozoic volcanism in the Bohemian Massif
    Changes in mineralogical and chemical composition of the rocks on the contact of the White Carpathians unit and volcanic rocks (east Moravia)
    Chemismus gismondinu z lokality Líska u České Lípy
    Clinopyroxene from basaltic rocks of the Erzgebirge-Krušné hory Mts. - implications for modelling of the magnetic plumbing system
    Comparison between Two Distant Mesozoic Ophiolites : Bódva Valley Incomplete Ophiolite (Hungary) and Miraflores Ophiolite (Cuba)
    Complex Investigation of Paleozoic Rocks from Stínava - Repešský žleb Locality (Drahany Upland, Central Moravia, Czech Republic)
    Compositional variation of clinopyroxenes of basaltic, essexitic and tephriphonolitic rocks from the Doupovské hory Volcanic Complex, NW Bohemia
    Concentric olivine-plagioclase glomerocrystin basaltic lava from the San Diego Volcano (Western El Salvador)
    Contact metamorphism of Silurian black shales a basalt sill: geological evidence and thermal modelling in the Barrandian Basin
    Contrasting Types of Paleofluids in Volcano-Sedimentary Complex of the Barrandian Upper Proterozoic
    Contribution of Geophysical Data of the Solution of Geological Problems in the Central Bohemian Pluton and Adjacent Barrandian Upper Proterozoic (Bohemian Massif)
    The crystal chemistry of paulingite
    Čedičová brekcie Humenského vrchu a vrchu Windsor u Siřejovic
    Čedičové amfiboly na Novojičínsku
    Český výzkum v Antarktidě
    DAG 391 meteorite as a product of basaltic volcanism on asteroid (4)Vesta
    Datování nejstarších minerálů zirkonu a baddeleyitu z diferencovaných meteoritů - bazaltických achondritů
    Dead Sea Region: Fault-Controlled Chemistry of Cenozoic Volcanics
    Deep-Origin Xenoliths in Volcanics of Czechoslovakia
    The Demir-Kapija-Gevgelija ophiolite massif, Macedonia, Yugoslavia
    Dendrogeomorfologický výzkum sesuvné lokality u Čeřeniště
    Depletirovannaja sublitosfernaja mantija pod Bogemskim massivom i Pannonskim bassejnom: novyje dannyje po sostavu i izotopii gelija mantijnych ksenolitov i vměščajuščich bazaľtov i problema suščestvovanija mantijnych pljumov v Centraľnoj Evrope
    The Devonian-Permian APWP for the West Sudetes, Poland
    Draselný živec z čediče významné mineralogické lokality na vrchu Kočka u Žitenic v Českém středohoří
    Důl Svornost v Ohníči u Bíliny a zdejší miocenní flóra
    The Early Cretaceous volcanic activity in the western part of the Gobi-Altay rift (Shiliin Nuruu, SW Mongolia)
    Epidot z Chrtníků u Choltic
    Evolution of the oligocene Doupov volcanic complex, NW Bohemia
    An expanded non-Arrhenian model for silicate melt viscosity : a treatment for metaluminous, peraluminous and peralkaline liquids
    Extraterestrické bazalty - magmatické procesy diferencovaných asteroidů: polymiktní eukritová brekcie / howardit DaG 391
    Fault tectonics in the Czech part of the Lusatian granodiorite complex
    Fe-Ti magnetic minerals of basaltic rocks: a study of their nature and composition
    Final'nyj vulkanizm Jevropy i jego geodinamičeskaja priroda
    Fluidné inklúzie a termodynamické podmienky vzniku xenolitov spinelových lherzolitov v alkalických bazaltoch južného Slovenska
    Fracture behaviour of the basalt fibre reinforced composites with polysiloxane-derived matrix
    Geochemical variations within the Upper Oligocene-Lower Miocene lava succession of Úhošť Hill (NE margin of Doupovské hory Mts., Czech Republic)
    Geochemická charakteristika vulkanitů barrandienského svrchního proterozoika v úseku mezi Chudenicemi a Nepomukem
    Geochemie komínové brekcie na Linhorce u Třebenic
    Geochemistry and Petrogenesis of the Tertiary Alkaline Volcanic Suite of the Labe Tectovolcanic Zone, Czech Republic
    Geochemistry and Primary Tectonic Environment of the Amphibolites from the Český Krumlov Varied Group (Bohemian Massif, Moldanubicum)
    Geochemistry of agates: a trace element and stable isotope study
    Geochemistry of early Palaeozoic amphibolites from the Orlica-Snieznik dome, Bohemian massif: petrogenesis and palaeotectonic aspects
    Geochemistry of the Barrandian Upper Proterozoic volcanics in the Blovice - Rožmitál p.Třemšínem area and in the Pavlíkov volcanic belt
    Geochemistry of the Devonian Basic Volcanites near Stínava (Drahany Upland, Czech Republic)
    Geologická stavba a minerální prameny Karlových Varů
    Geologické a technologické ocenění vybraných surovinových zdrojů Jordánska
    Geologische Aspekte des Eisenerz-Bergbaus in den Sandsteinen der Lausitzer Kreide
    Geology of Metapán volcanic field NW El Salvador
    Geomorfologie melafyrových výchozů na Strážníku a v přilehlém údolí Jizery
    Geotectonic setting of basic volcanics in the Barrandian Upper Proterozoic
    The Goethe collection of the Teplá monastery in Bohemia, Czech Republic - history and current inventory
    Die GOETHEsche Gesteinssammlung im Stift Tepl - Geschichte und aktuelle Bestandsaufnahme
    Gravimetric Investigation of Volcanic Structures
    Gravitationally banded ("Uruguay-type") agates in basaltic rocks - where and when?
    Harmotom z Bezděčína s. od Turnova
    Harmotom ze Studence, 7 km s. od Nové Paky
    Hauyno-analcimit u Sovolusk na Tepelské vrchovině
    Hemimorfit - prvý nález v permských bazaltoch Západných Karpát
    Heterogeneity of Earth's Mantle below Bohemian Massif
    Heterogeneity of the Earth's mantle below the Bohemian Massif
    High-Ti basaltic rocks in the uplifted shoulder of the Ohre (Eger) Rift, western Bohemia/Saxony
    Hodnocení současné radioaktivní zátěže v severovýchodních Čechách z podkladů leteckého geofyzikálního průzkumu v roce 1997, plocha C - Broumovsko
    Horninotvorné minerály procesu albitizace (spilitizace) melafyrů podkrkonošského permokarbonu
    Humenský vrch Hill
    Hydrogeologie bedřichovských tunelů a jejich okolí
    Interpretation of Thermal Mesophase in Vanadiferous Bitumens from Upper Proterozoic Lawa Flows (Mítov, Czechoslovakia)
    Izotopy neodymu ve spodně paleozoických bazaltoidech Barrandienu (tepelsko-barrandienská jednotka, Český masiv) (12-32 Zdice, 12-41 Beroun)
    K mineralogii Českého středohoří
    K problému "sonnenbrandu"
    Kalium-argonové datování bazaltové žíly ze Želešic (brněnský masiv) (24-34 Ivančice)
    Kambrisches Rifting im Barrandium : geochemische Signaturen von klastischen Sedimenten und Vulkaniten
    Kamenický Šenov - Panská skála Hill
    Karl-Hermann Scheumann (*1881 Metz - ?1964 Bad Hersfeld): před 100 lety zazářila petrografická nova na horním toku Ploučnice
    Klasické zeolity a příbuzné minerály Českého středohoří
    Klinozoisit z Chrtníků u Choltic, sz. od Heřmanova Městce
    Komplex programů Gama pro řešení přímé a obrácené gravimetrické a magnetometrické úlohy
    Kontaktní metamorfóza silurských černých břidlic ložní žílou diabasu: studie z lomu Kosov u Berouna, Barrandien (12-41 Beroun)
    Kousek Měsíce v laboratoři
    The Late Cenozoic of the Al Ghab Rift, NW Syria
    Late Palaeozoic volcanism in the West and Central Bohemian Basins (Czech Republic)
    Late Paleozoic intrusive volcanism in the Upper Silesian Basin
    Levyn a další zeolity z Hackenbergu u České Kamenice
    Li Isotopic Composition of Foraminiferal Tests and their Host Sediments.
    Lithium isotope fractionation in the terrestrial planets
    Mafic Metavolcanic Rocks of the Sedlčany-Krásná Hora Islet (The Islet Zone of the Central Bohemian Pluton): Interpretation of Geochemistry and Petrology
    Magnetic properties of high-Ti basaltic rocks from the Krušné hory/Erzgebirge Mts. (Bohemia/Saxony), and their relation to mineral chemistry
    Magnetic Properties of Rocks and Their Interpretation
    Mantle rocks in the Czechoslovak part of the Bohemian Massif
    Mega-Xenocrysten im quartären Basalt des Eisenbühl- erste Untersuchungen an Fest- und Fluidenschlüssen
    Middle Ordovician at Praha-Červený vrch Hill (Barrandian area, Czech Republic)
    Mineralogické poměry zeolitové lokality Soutěsky u Děčína
    Mineralogicky zajímavá vulkanická žíla u Doks
    Mineralogy and petrology of mafic blueschists from the Rýchory Mts. crystalline complex (West Sudetes, Bohemian Massif)
    Minerály bazaltů Jáchymovska
    Minerály sedimentů severočeské hnědouhelné pánve
    Mladé bazaltoidy prorážející čistecko-jesenickým plutonem
    Mladopaleozoické vulkanity jz. křídla vnitrosudetské pánve
    Monitoring Doupov - podle výpovědi měkkýšů
    Moravo-silesian volcanism from Mesozoic to Subrecent
    Moravskoslezské bradlové pásmo
    Nález aragonitu v kamenolomu u obce Dobkovičky v Českém středohoří
    Nález jaspisových a karneolových valounů v karbonských arkózách kladenské pánve (12-24 Praha)
    Nálezy minerálů v okolí obce Bílinka v Českém středohoří
    Nd Isotopes of Cenozoic Basalts from Northern Moravia
    Neodymium and strontium isotopes of basalts from the Doupovské hory Mts. (Bohemia)
    Neovulkanity východně od Uherského Brodu (35-12; Strání, 25-34, Luhačovice)
    New constraints on the lithium isotope compositions of the Moon and terrestrial planets
    New data on the Neoproterozoic-Cambrian geotectonic setting of the Teplá-Barrandian volcano-sedimentary successions: geochemistry, U-Pb zircon ages, and provenance (Bohemian Massif, Czech Republic)
    New Saharan Find: Arondrite of Lunar Origin
    The Northern Part of the Izera-Karkonosze Block: Fragment of the Saxo-Thuringian Passive Margin
    Nová lokalita zeolitů Rollberg u Kunratic u České Kamenice
    Nová lokalita zeolitů u obce Dolní Zálezly v Českém středohoří
    Nové horniny v jílovském pásmu a přilehlých metamorfovaných ostrovech
    Nové nálezy zeolitů na Zlatém a Stříbrném vrchu u Lísky u České Kamenice
    Nové poznatky o geologii Doupovských hor (11-22 Kadaň)
    Nové poznatky o mineralogii kamenolomu Měrunice u Bíliny
    Nové poznatky z oboru meteoritiky
    Nový výskyt magmatické žíly s pyroxenem v brněnském masivu (lokalita Blansko-Čertův Hrádek)
    Nový způsob testování hornin na pevnost v prostém tahu
    O krupnych gidrotermal´nych mestoroždenijach urana
    Offretit z lokality Dobkovičky v Českém středohoří
    Opálenka
    Ordovický vulkanismus
    Ostrov La Palma : geologická časovaná bomba?
    Paleomagnetyzm kadomskiej intruzji ryolitowej i przecinającej ją żyły bazaltowej z kamieniołomu Želesice (masyw Brna)
    Paleozoická žilná a hlubinná intruziva
    Periodical changes in fabric intensity during simple shear deformation and its implications for magnetic susceptibility anisotropy of sedimentary and volcanic rocks
    Peříčkové acháty a Rykartova teorie jejich vzniku
    Pihelský vrch: jedna ze zeolitových lokalit Českolipska
    Podkrkonošské olivíny a jejich šperkařské využití
    Pokračování výzkumu mladých západočeských vulkanitů
    The Pontien sediments and basalts of the Southern Slovakia
    Porosity reduction in coarse detrital rocks along dike contacts : evidence from basaltic and phonolitic dikes
    Program MapInfo a jeho použití při analýze geofyzikálních dat ze Slezské Harty
    Propylitizované bazalty a plagiodacity z permských metasedimentov Tríbeča
    Proterozoic volcanics geochemistry and mineral chemistry: a contribution to the Barrandian Upper Proterozoic stratigraphy (Bohemian Massif, Czech Republic)
    Quartärer Vulkanismus in der Oberpfalz
    Račí výšina u Ústí nad Labem - minulost a současný stav
    Radioactivity of Devonian meta-volcanic rocks in N Moravia
    Rare earth elements and yttrium as geochemical indicators of the source of mineral and thermal waters
    Recrystallized members of Upper Proterozoic ultramafic magmatism in the Variscan felsic/mafic stratified plutonic series in the Teletín quarries (Central Bohemian Pluton, Bohemian Massif)
    Rekonstrukce vulkanických procesů v okolí Kadaně : 01-44 Vejprty
    Rozmístění olivínu v severočeských čedičích
    Seladonit z Račí hory u Ústí nad Labem
    Skalní výchozy permských vulkanitů v Javořích a Vraních horách
    Some mineral resources in Nicaragua
    Sparkling mineral water at western rim of the Doupovské hory Mountains (Czech Republic): genesis by water-rock interaction and deep-seated CO2
    Spodnoorodovická metasomatóza granitoidu v podloží pražské pánve (tepelsko-barrandienská oblast, Český masiv) (12-32 Zdice)
    Sr and Nd isotope study of some volcanic and plutonic rocks from Bohemia and Moravia
    Sr Isotope Geochemistry of Cenozoic Basalts from Bohemia and Moravia
    Sto let od katastrofy obce Klapý
    Strontium and Neodymium Isotope Study of Bohemian Basalts
    Structural and microtextural features of solid bitumens from pillow lavas from Mítov (Barrandian Neoproterozoic, Bohemian Massif)
    Střelniční žíla v Doksech
    Studium paleofluid v hydrotermálních projevech barrandienského svrchního proterozoika
    Study of isotopes and palaeofluids: Sr and Nd isotopic composition of zoung basaltic rocks in Bohemia and Moravia
    Štoly na železnou rudu na hradě Děvín u Hamru v severních Čechách
    Temperature-dependent thermal expansivities of multicomponent natural melts between 993 and 1803 K
    Tertiäre Maare rund um den Egergraben
    Transsaharyjska i libijska strefa wulkaniczna
    Třetí etapa geologického projektu v Nikaragui, 1999
    Two-stage origin of the Hercynian volcanics in the Sudetes, SW Poland
    Typologie zirkonů a předběžné výsledky mineralogického a izotopického výzkumu drahokamových zirkonů z bazaltů východního Saska (Německo)
    Úhošť u Kadaně: petrologie, geochemie a vulkanologie
    Unusual occurrence of smectite within the Karkonosze granite in Biały Jar near Mt. Śnieżka
    Vanadinit z permských bazaltov v Malužinoj
    A Variscan mafic/felsic calc-alkaline stratified complex (Teletín quarries, Central Bohemian pluton, Bohemian massif) and a possible explanation of its origin
    Vlčí hora u Černošína a její místo v dějinách geologie a mineralogie Čech
    Vliv průmyslu na aeromagnetický obraz Liberce a okolí
    Volcanic hazards and jökulhlaups in Iceland
    Vulkanická činnost v siluru a devonu
    Vulkanická skupina ostrova James Ross, Antarktida: Přehled vulkanologických a petrologických rysů
    Vulkanologický ráj na Tenerife
    Vulkanologie okolí Jičína (03-43 Jičín)
    Vulkanostratigrafie a geochemie bazaltoidů Českého středohoří (02-23, 02-24, 02-32, 02-33, 02-34, 02-41, 02-42, 02-43)
    Výběr nejzajímavějších mineralogických lokalit "bazaltů" České republiky
    Vyceněné zuby Krušných hor
    Výsledky magnetostratigrafického výzkumu Kozákova a jeho nejbližšího okolí
    Význam magnetické susceptibility pro geologické mapování hornin těšínitové asociace na listu 1:25 000 Starý Jičín (25-124) : 25-124 Starý Jičín
    Významné mineralogické lokality Českého středohoří
    Vzácné a nové zeolity z Českého středohoří
    Whole-Rock Geochemistry and Nd Isotopic Composition of Metavolcanics from the Netvořice-Neveklov and Sedlčany-Krásná Hora Islets: their Petrogenesis and Implications for Geodynamics Processes at the Teplá-Barrandian-Moldanubian boundary
    Za jakých teplot vznikaly acháty?
    Za olivíny do říše Kimů
    Za "platinou" do Rožan u Šluknova (11 km sz. od Rumburka)
    Za zeolity na Island
    Zamyšlení nad geodiverzitou
    Zapomenutá zeolitová lokalita Eschlers-Bergel u Kunratic u České Kamenice
    Zastavení v Hřídelci
    Zircon Typological Investigations from the Seufzergründel Placer Near Hermsdorf in the Saxon Switzerland, Eastern Germany
    Zircons and baddeleyites from differentiated meteorites - basaltic achondrites : Ion probe dating and REE systematics
    Zpráva o výskytu aragonitu u Měrunic v Českém středohoří
    Zum Alter der jungen Vulkanite in NE-Bayern (und Umgebung)
    Žilami propletený ostrov Sao Nicolau
    Žilné horniny v podzemním zásobníku plynu Háje (Příbram) (22-21 Příbram)