Record details

Subject heading
    benthos
Article
    Acidification of head water streams in the Czech Republic : Preliminary results from monitoring physic-chemical and biological parameters. A work towards a system for water quality classification using the benthic fauna
    Agglutinated foraminifera from the Spiroplectammina carinata Zone (Middle Badenian) of the NE part of Vienna Basin (Slovak part)
    Agglutinated foraminifera from the Spiroplectammina carinata zone (Middle Badenian) of the NW part of Vienna basin (Slovak part)
    Agglutinated foraminiferal assemblage from bentonite layers of the Subsilesian Unit (Polish Flysch Carpathians)
    Agglutinated foraminifers from the Upper Senonian to Paleogene flysch of the Middle Váh valley (Súlov, Javorníky, Biele Kartpaty Mts) Slovakia
    Agglutinated foraminifers from the uppermost Jurassic-Neocomian Silesian Basin of the Polish Outer Carpathians
    Agglutinated foraminifers response to KT boundary event in sub-CCD flysch facies
    Benthic agglutinated foraminifera and organic-walled dinoflagellate cysts from Late Cretaceous oceanic deposits at Kalwaria Zebrzydowska, Flysch Carpathians, Poland: biostratigraphy and palaeoenvironment
    Benthic foraminiferal morphogroups and taphonomy of the Cieszyn beds (Tithonian-Neocomian, Polish Outer Carpathians)
    Benthic microfossils from the Teplá-Barrandian Late Proterozoic (Blovice Formation, Czech Republic)
    Bentické mikrofosilie ze stromatolitů, evaporitů a oolitických vápenců tepelsko-barrandienského proterozoika: Paleoekologické interpretace
    Biostratigraphy and paleoenvironmental analysis of benthic Foraminifera and radiolarians in Paleogene variegated shales of the Subsilesian unit Polish Flysch Carpathians
    Blatnička
    Bohemian Ostracodes from Dobrotivá Formation (Ordoviciand) and their relation to Baltoscandian and Armorican faunas
    The Cambrian substrate revolution and its impact on the diversification of early echinoderms
    Cephalopod limestone biofacies on the northern slopes of the Silurian volcanic archipelago in the Prague Basin containing re-described benthic Cardiola donigala-Slava cubicula Community (Bivalvia, Barrandian, Bohemia)
    Cherts of the Přídolí Formation and accompanying trace fossils (Pridoli, Silurian), Barrandian area, Czech Republic
    Cyrtograptus lundgreni Biozone in the southwestern part of the Svatý Jan Volcanic Centre (Wenlock, Prague Basin, Bohemia)
    Day 4, stop 2: Loděnice-vineyard
    Distributional patterns of Upper Berounian (Upper Caradocian) benthic shelly fauna communities and ichnoassemblages - 'Loděnice-vineyard'
    Diversity, patchiness, biomass production, and coverage of seafloor: response to extinction-recovery processes
    Dočasný odkryv hranice letenského a vinického souvrství (svrchní ordovik, beroun) v severovýchodní části Prahy (Černý Most) : 12-24 Praha
    Early Palaeozoic palaeobiogeography of northern Gondwana regions
    Eocenní aglutinované foraminifery a nález druhu Sculptobaculites barri ve vrtu Krumvíř 2 na Moravě : (34-21 Hustopeče)
    Foraminiferová společenstva z vrtu HV-5 Rybníček : 24-42 [i.e. 24-41] Vyškov
    Fosilní bentické mikroorganismy z buližníků a jejich paleoekologický význam
    Fosilní havýš z moravských třetihor
    Garnet and some other minerals in the shallow-water deposits of the Kutná Hora-Karlov locality (Bohemian Cretaceous Basin, Czech Republic)
    Geologický záznam evoluce obyvatel mořského dna
    Graptolites, stratigraphy and depositional setting of the middle Llandovery (Silurian) volcanic-carbonate facies at Hýskov (Barrandian area, Czech Republic)
    Hluk - Okluky Brook
    Ichnofacies of the Lower Carboniferous in the Jeseník Culm (Moravo-Silesian Region, Bohemian Massif, Czech Republic)
    Joint occurrences of body- and trace-fossil communities (Ordovician, Barrandian area, Czech Republic)
    Klentnice
    Kolonizace mořského dna a globální krize ekosystému : pozdní devon, údaje z lomů CEMO a.s. v Mokré (24-41, Vyškov)
    Larger foraminifera from the Late Campanian-Early Maastrichtian of Al Jabal al Akhdar (NE Libya)
    Late Jurassic and Early Cretaceous algal and foraminiferal benthic communities and biofacies from the Western Carpathians
    The Late Silurian entomozoid ostracod Richteria migrans: ontogeny, sexual dimorphism and lifestyle
    Linguliformean and craniiformean brachiopods of the Ordovician (Třenice to Dobrotivá Formations) of the Barrandian, Bohemia
    Lochkovian brachiopods of the Prague Basin (Lower Devonian, Czech Republic)
    Lower Eocene deep-water agglutinated foraminifera from variegated shales of the Dukla Nappe, Polish Flysch Carpathians, Bieszczady Mts
    Lower/Middle Badenian foraminiferal associations from the Vienna Basin (Slovak part) and Carpathian Foredeep: Biostratigraphy and paleoecology
    Lužice ("Luschitz")
    Microfossils in carbonaceous cherts from Barrandian Neoproterozoic (Blovice Formation, Czech Republic)
    Microfossils in Late Proterozoic silicites from Western Bohemia, Czechoslovakia
    Middle Cambrian benthic assemblage in the Skryje Shale (Jince Formation) at Terešovská Huť (district of Rokycany, Czech Republic)
    Monitoring zátěže hydrosféry uranovým průmyslem ve střední části povodí řeky Svratky
    Monspeliensina and Spiroloxostoma, paleogeografically significant foraminiferal genera from the "Rzehakia (Oncophora) Beds" (Upper Ottnangian, Miocene) in the South Slovak Basin (Central Paratethys)
    Ordovician invertebrate communities in black-shale lithofacies (Prague basin, Czechoslovakia)
    Ordovician of the Barrandian area: Reconstruction of the sedimentary basin, its benthic communities and ichnoassemblages
    Paleoekologie fosilních asociací kambria příbramsko-jinecké pánve
    Perunica microcontinent in the Ordovician (its position within the Mediterranean Province, series division, benthic and pelagic associations)
    Planktoničtí dendroidi - podvratné živly graptolitové taxonomie
    Poziomy otwornicowe karbonu dolnego w zapadlisku przedkarpackim
    Poznámky ke svrchnímu karpatu-spodní badenu v alpsko-karpatské předhlubni
    Pragian brachiopods, trilobites, and principal biofacies in the Prague Basin (Lower Devonian, Bohemia)
    Praha-Vokovice - "Na Salátce"
    Proposal for the terminology of fossil marine benthic shelf ecosystems
    Předběžné výsledky studia foraminifer z křídových červených vrstev rumunských Východních Karpat
    Rekonstrukce gradientů ve fosilních společenstvech pomocí teorie grafů (24-41, Vyškov)
    Review of brachiopods in the Chapel Coral Horizon (Zlíchov Formation, lower Emsian, Lower Devonian, Prague Basin)
    Silicified microbiota from the Bohemian Late Proterozoic
    Silurian and Devonian Foraminifera from the Barrandian area (Czech Republic)
    Silurian and Lochkovian communities in the Prague basin (Barrandian area, Czech Republic)
    Silurian brachiopods and benthic communities in the Prague Basin (Czechoslovakia)
    "Skalka" u Heršpic
    Storm sandstones and benthic fauna in the Zahořany Formation in Prague (Upper Ordovician, Czechoslovakia)
    Structure and environment of ichnofossil Zoophycos in the Lower Devonian of Bohemia, Czechoslovakia
    Svrchní ordovik okolí Prahy 15-Dubče (beroun, záhořanské souvrství, pražská pánev, Česká republika)
    Těžké kovy v drobných městských tocích a jejich význam
    Turnover in the Precambrian and Early Palaeozoic (Mainly Cambrian) Microbiotas : An Example of the Bohemian Massif
    Two benthic microbial assemblages from the Měnín-1 borehole (Early Cambrian, Czech Republic)
    Vinice near Jince
    Vliv úprav na OK83 na ekologický stav Botiče
    Využití metody IFIM pro bentické společenstvo
    Závislost tvaru schránky na typu substrátu u rodu Aegiromena (Strophomenidina, Brachiopoda)
    Změny biologické dostupnosti těžkých kovů v urbanizovaných tocích
    Změny paleoasociací foraminifer ve vztahu ke změnám prostředí
    Zpráva o výzkumu ichnofosilií ve středočeském kambriu (12-32 Zdice, 12-43 Dobříš)