Record details

Subject heading
    bilance podzemních vod
Article
    Analysis of factors forming the groundwater regime in the West Bohemian seismoactive region
    Bilance podzemních vod jako nástroj vodohospodářského plánování
    Česko-polská spolupráce na hraničních vodách
    Hydrogeologická rajonizace 2005
    Hydrogeologická režimní měření na melechovském masivu (23-12 Ledeč nad Sázavou, 23-21 Havlíčkův Brod)
    Kvantitativní antropogenní zásahy do podzemní vody, jejich ekologické dopady a interakce podzemní a povrchové vody
    Kvantitativní ovlivnění podzemních vod antropogenní činností - důsledky a možná nápravná opatření
    Ochrana podzemních vod z pohledu vodohospodářské bilance
    Optimalizace využívání a ochrany podzemních vod s ohledem na ostatní složky životního prostředí: polická pánev
    Předběžné zhodnocení režimu podzemních vod v roce 1999
    Rebilance zásob podzemních vod
    Simulace proudění podzemní vody v oblasti křídových a kvartérních sedimentů dolního toku Jizery
    Simulation of groundwater flow in Cretaceous and Quaternary deposits at the lower course of the River Jizera
    Vodní bilance : komplexní systém bilancování množství a jakosti povrchových a podzemních vod
    Vodohospodářská bilance v oblasti povodí Vltavy za rok 2002
    Využití údajů o podzemním odtoku pro bilancování využitelnosti zdrojů podzemní vody