Record details

Subject heading
    bilance povrchových vod
Article
    Bilance, režim a chemismus plavenin říčky Blšanky
    Czech Republic - August 2002 : another flood disaster of century after five years
    Erozní a akumulační procesy procesy v říčních nivách po povodni v srpnu roku 2002
    Evidence odběrů a vypouštění vody a vodohospodářská bilance
    The flood in August 1880 - one of the most severe natural disasters of the 19th century in the Ostrava region (Czech Republic)
    Geomorfologické změny v říčních nivách po srpnové povodni roku 2002
    Human Impacts on the River Flow: Case Study Upper Oder Basin
    Hydrogeologická režimní měření na melechovském masivu (23-12 Ledeč nad Sázavou, 23-21 Havlíčkův Brod)
    Hydrogeologie bedřichovských tunelů a jejich okolí
    Mezinárodní komise pro ochranu Labe
    Povodně v Berouně
    Sucho v českých povodích v roce 2003
    Vodní bilance : komplexní systém bilancování množství a jakosti povrchových a podzemních vod
    Vodohospodářská bilance v oblasti povodí Vltavy za rok 2002
    Water balance, water quality and soil erosion on agricultural lands in the foothill zone of the Bohemo-Moravian Highland