Record details

Subject heading
    biochemie
Article
    Aluminium biogeochemistry in two Czech catchment with contrasting lithology subject to chronic acidic deposition
    Annual Carbon and Nitrogen Fluxes in Soils Along the European Forest Transect, Determined Using 14C-Bomb
    Application of the forest-soil-water model (PnET-BGC/CHESS) to the Lysina catchment, Czech Republic
    Application of two biogeochemical models (PnET-BGC/CHESS and MAGIC) to the Lysina Catchment, Czech Republic
    The assessment of nutrient retention capacity of lakes and reservoirs
    The behaviour of nitrogen isotopes in acidified forest soils in the Czech Republic
    Behaviour of sulfur isotopes in the atmosphere, forest soils and mosses across Europe
    Biochemické značkovače ve fosilních materiálech
    Biogeochemistry of Beryllium in an Experimental Forested Landscape of the Lesní potok Catchment in Central Bohemia, Czech Republic
    Biogeochemistry of forest catchments with contrasting lithology
    Biogeochemistry of the transition Elements in a Forested landscape (beech, Fagus sylvatica L.) with the Granite Bedrock
    Biotic and Abiotic Controls Over Ecosystem Cycling of Stable Natural Nitrogen, Carbon and Sulphur Isotopes
    Calculation of nutrient retention in European catchments applying a standard tool: EUROHARP-NUTRET
    Changes in the d34S ratio of pore-water sulfate in incubate Sphagnum peat
    Chemismus atmosférických srážek v oblasti Českého krasu : případová studie: Velkolom Čertovy schody
    Chemistry of Prášilské Lake and its tributaries during the 1998 summer temperature stratification
    Constraints on the microbial activity in materials deposited in spoil banks of the Sokolov Basin
    Critical Loads of Heavy Metals in Soils
    Crystallographic texture of Late Triassic gastropod nacre : evidence of long-term stability of the mechanism controlling its formation
    Crystallographic textures of molluscan shells: a new tool unravelling their phylogeny
    Decline of Norway spruce (Picea abies) and environmental sensitivity to acidic deposition in the Czech Republic
    Delta15N as an indicator of N2-fixation by cyanobacterial mats in tropical marshes
    Do NaOH amendments control the chemical and biological production of sulphate in aerated mine lake sediments?
    The effect of N and P addition on vegetation in two deciduous forests on base-rich soil
    The effect of temperature on nitrogen transformations in mountain forest soils of Plešné, Černé, and Čertovo Lake watersheds
    Environmental Chemistry of Beryllium
    Environmental impacts of mining of Ni-Mo black shale-hosted deposits in the Zunyi region, southern China: Preliminary results of the study of toxic metals in the system rock-soil-plant
    Environmental S isotope fractionations: An update
    European critical loads of cadmium, lead and mercury and their exceedances
    Experimental Sites in the NIPHYS/CANIF Project
    Hluboká horká biosféra a zemský povrch : horniny hraničních ekosystémů prorostlé bakteriemi
    Horninové prostředí jako spolutvůrce hydrosféry a atmosféry : řešení projektů Českého geologického ústavu
    The impact if industrial sources of pollution and contaminated sites on water quality and the ecosystem
    Impacts of pollutant loading, climate variability and site management on the surface water quality of a lowland raised bog, Thorne Moors, E. England, UK
    Input and fate of anthropogenic estrogens and gadolinium in surface water and sewage plants in the hydrological basin of Prague (Czech Republic)
    Integrovaný monitoring látkových toků v krajině - metoda malých povodí
    Isotope reconstruction of plant palaeoecology. Case study of Cenomanian floras from Bohemia
    Isotopic 13C fractionation in soil as connected with microbial metabolism
    Isotopic signal of respired CO2 as a tool to study soil microbial metabolism
    An mabundant, but enigmatic, organic mesofossil from the Upper Cretaceous of the Czech Republic
    Magic Modelling of Long-term Lake Water and Soil Chemistry at Abborrträsket, Northern Sweden
    Mapování a indikace změn terestrických ekosystémů v hornické krajině
    Mercury
    Mobility of Pb in Sphagnum-derived peat
    Mobilní analytika jako příspěvek firmy MERCK k analýzám vzorků životního prostředí
    Model Analysis of Carbon and Nitrogen Cycling in Picea and Fagus Forests
    Modeling of tree species influence on long-term soil acidification (Načetín, Ore Mts., Czech Republic)
    Modelling Soil Acidification in a Roofed Catchment : Application of the SAFE Model
    Notes to the concept of plant trace fossils related to plant-generated sedimentary structures
    Posuny stopových prvků v kostní a zubní tkáni
    Precise measurement of Li isotopes in planktonic foraminiferal tests by quadrupole ICPMS
    Půl století sledování jakosti vody hraničních toků s Rakouskem
    Recovery from Acidification in the Forested Covered Catchment Experiment at Gardsjön : Effects on Biogeochemical Output Fluxes and Concentrations
    Silurian/Devonian boundary sequences: global and environmental significance of enhaced bioproductivity
    Sulfur isotope inventories of atmospheric deposition, spruce forest floor and living Sphagnum along a NW-SE transect across Europe
    Sulfur isotopes as a tracer in small catchment studies
    Sulfur metabolism in polluted Sphagnum peat bogs: a combined 34S-35S-210Pb study
    Šatov Wine Cellar: South Moravian vines and the geological settings
    Transition elements in tabulate coral skeletons : seawater vs. sediment
    Úloha mokřadů v koloběhu energie, vody, živin, uhlíku a těžkých kovů v krajině
    Use of carbon isofluxes in soil carbon balance measurement
    Vladimír Ivanovič Vernadskij a Československo
    Vliv acidifikace, eutrofizace, lesního hospodářství a vápnění lesních půd na půdní faunu
    Vliv poklesu atmosférické depozice na chemické složení vod Slavkovského lesa
    Vliv průmyslových zdrojů znečištění a starých zátěží na jakost vody a ekosystém
    Zástupci čeledi Discosauriscidae (Romer 1947) na lokalitě Obora (24-14 Boskovice)
    Změny biologické dostupnosti těžkých kovů v urbanizovaných tocích