Record details

Subject heading
    biodegradace
Article
    Application of Pseudomonas putida and Rhodococcus sp. by biodegradation of PAH(s), PCB(s) and NEL soil samples from the hazardous waste dump in Pozďátky (Czech Republic)
    Biodegradace polycyklických aromatických uhlovodíků v sedimentech
    Biodegradace těkavých chlorovaných uhlovodíků v podzemních vodách a v zeminách
    Biodiverzita kultivovaných prokaryot z hranické propasti a možnosti uplatnění těchto mikroorganizmů při utváření karbonátových speleotém : 25-14 Valašské Meziříčí
    Biologická degradace aragonitu ve Zbrašovských aragonitových jeskyních (25-12 Hranice)
    Charakterizace organických látek ve vodě vodárenské nádrže Fláje z hlediska její upravitelnosti na vodu pitnou
    Comment on "Geochemical heterogeneity and isotope geochemistry of natural attenuation processes in a gasoline-contaminated aquifer at the Hnevice site, Czech Republic": report published in Hydrogeology Journal (2007) 15: 961-976, by Barbora Topinkova, Kamil Nesetril, Josef Datel, Ondrej Nol, Petr Hosl
    Development of a groundwater clean-up technology for the Hradčany military air base
    Geochemical heterogeneity and isotope geochemistry of natural attenuation processes in a gasoline-contaminated aquifer at the Hnevice site, Czech Republic
    Lignite as a chemical raw material
    Možnosti aplikace biodegradačních metod a jílovcových sorbentů při rekultivaci fytotoxických ploch severočeské pánve
    Nová skládka v dobývacím postoru SD, a. s. Doly Nástup Tušimice
    Opatření ve zdrojích znečištění povodí vodárenské nádrže Želivka
    Organically modified clays and their stability in an aqueous aerobic environment
    Organically modified clays as potential stabilising agents for PVC films
    Photochemical and biological degradation of allochtonous dissolved organic carbon and its impact on alkalinity production in acidified lakes
    Praktické využití monitoringu procesů přirozené atenuace organických kontaminantů
    Preservation of biomolecules in sub-fossil plants from raised peat bogs - a potential paleoenvironmental proxy. Part II. Biogeochemistry
    Prof. Ing. Pavel Pitter, DrSc.
    Průzkum a sanace znečištění - současný stav a výhled problematiky v České republice
    Rekultivace fytotoxických lokalit severočeské pánve aplikací jílovcových sorbentů, biodegradací a dalšími netradičními rekultivačními metodami
    Reply to comment on "Geochemical heterogeneity and isotope geochemistry of natural attenuation processes in a gasoline-contaminated aquifer at the Hnevice site, Czech Republic": report published in Hydrogeology Journal (2007) 15: 961-976, by Barbora Topinkova, Kamil Nesetril, Josef Datel, Ondrej Nol, Petr Hosl
    Sanace podzemní vody kontaminované chlorovanými alifatickými uhlovodíky; pilotní pokus, laboratorní testování
    Subaerial animal and plant bioerosion in castellated sandstone rocks (Pleistocene to recent, Czech Republic)
    Výsledky biodegradace ropných uhlovodíků na letišti Hradčany
    Weathering of fossil organic matter and reclamation
    Zneškodňování látek ohrožujících životní prostředí