Record details

Subject heading
    biofacie
Article
    Agglutinated foraminiferal assemblage from bentonite layers of the Subsilesian Unit (Polish Flysch Carpathians)
    Analysis of conodonts as sedimentary particles in calciturbidites and its implication for conodont biofacies interpretation
    Bericht 1996 über biostratigraphische Untersuchungen auf Blatt 57 Neulengbach
    Biofacie aglutinovaných foraminifer v magurském flyši na Moravě a jejich vztah k litofacii
    Brachiopodi triasu a liasu severních vápencových Alp: nové poznatky
    Brachiopodová fauna některých význačných svrchnotriasových lokalit severních vápencových Alp
    Cephalopod Limestone Biofacies in the Silurian of the Prague Basin, Bohemia
    Discrimination between facies and global controls in isotope composition of carbonates: carbon and oxygen isotopes at the Devonian reef margin in Moravia (HV-105 Křtiny borehole)
    Early Palaeozoic palaeobiogeography and palaeoecology of stylophoran echinoderms
    An Early Pannonian (Late Miocene) transgression in the Northern Vienna Basin. The paleoecological feedback
    Foraminiferal assemblages as an indicator of foreland basin evolution (Carpathian Foredeep, Czech Republic)
    The Foredeep Miocene of Bou Sefra in Northern Tunisia
    The Frasnian/Famennian boundary interval in the South Polish-Moravian shelf basins: integrated event-stratigraphical approach
    Hlubokomořské biofacie aglutinovaných foraminifer ve vnějším flyšovém pásmu Karpat
    Ichnofabrics of the Upper Cretaceous fine-grained rocks from the Stołowe Mountains (Sudetes, SW Poland)
    Ichnofacies of the Lower Carboniferous in the Jeseník Culm (Moravo-Silesian Region, Bohemian Massif, Czech Republic)
    Ichnologie - jiný pohled na živý svět
    Influence of Water Dynamics Upon Changes of Ecosystems (Rohožník, Badenian)
    K faciím a stratigrafii spodnodevonského útesového komplexu u Koněprus
    Konodontová společenstva němčicko-vratíkovského pruhu (24-23 Protivanov)
    Late Jurassic and Early Cretaceous algal and foraminiferal benthic communities and biofacies from the Western Carpathians
    Lower Eocene deep-water agglutinated foraminifera from variegated shales of the Dukla Nappe, Polish Flysch Carpathians, Bieszczady Mts
    Mikrofacie vápenců hraničního intervalu silurských oddělení ludlow-přídolí na vybraných profilech v Barrandienu (12-41 Beroun, 12-24 Praha)
    Miocene Silicoplacentina (Testacea) from northern part of the Carpathian Foredeep (Poland)
    New cephalopod limestone horizon in the Ludlow (Gorstian, lower L. scanicus Biozone) of the Prague Basin (Bohemia, Perunica)
    Normapolles. Comparaison entre l´Europe centrale et du Sud-Est pendant le Cénomanien et le Turonien: évolution de la biodiversité et paléoenvironnement
    Nové hardgroundy ve svrchní křídě lokality Čenkov (střední Čechy) (12-22 Mělník)
    O takzvané polyteichové facii v bohdaleckém souvrství (ordovik, střední Čechy) : 12-24 Praha, 12-32 Zdice, 12-41 Beroun, 12-42 Zbraslav
    Obsahy organického uhlíku a palynofacie spodní křídy slezské jednotky : 25-21 Nový Jičín, 25-22 Frýdek-Místek, 25-23 Rožnov pod Radhoštěm, 26-11 Jablunkov
    The Ordovician of the Condroz Inlier, Belgium: Trilobites from the southeastern margin of Avalonia
    Palaeozoic ichnofossils in phyllites near Železný Brod, northern Bohemia
    Pragian brachiopods, trilobites, and principal biofacies in the Prague Basin (Lower Devonian, Bohemia)
    Príspevok k poznaniu terciérnych sedimentov a minerálnych vôd Lučenskej kotliny
    Stratigraphy of Cretaceous sediments of the Magura Group of nappes in Moravia (Czech Republic)
    Structure and environment of ichnofossil Zoophycos in the Lower Devonian of Bohemia, Czechoslovakia
    Tafonomie a biofacie konodontových společenstev jeseneckých vápenců na Drahanské vrchovině a jejich význam pro faciální analýzu (24-21, Jevíčko)
    Trace fossils from the Roblín Member of the Srbsko Formation (Middle Devonian, Barrandian area, central Bohemia)
    Tremadocian trilobites of the Prague Basin, Czech Republic
    Trilobites and standard Devonian stage boundaries
    Vztah biofacií hlubokomořských aglutinovaných foraminifer a litofacií v magurském flyši Západních Karpat na Moravě