Record details

Subject heading
    biologické metody
Article
    Applicability of cultures of higher fungi to biosorption of cadmium
    Biodegradace ropného znečištění podzemní vody na lokalitě Motorlet u Staré Boleslavi
    Bude enzym houby dobývat hnědé uhlí?
    Deposition of Selected Elements to the Spruce (Picea Abies L.Karst) Stand in the Krušné hory Area
    Electrochemical study of inorganic and bacterial pyrite oxidation mechanism
    Elektrochemická detekce oxidace arzenopyritu, ekologické a biohydrometalurgické důsledky
    K možnosti obnovení těžby na malém konzervovaném Pb-Zn ložisku v Horním Městě u Rýmařova
    Praktické zkušenosti s technologií mikrobiologického loužení při získávání kovů z nerostných surovin
    Příspěvek k desulfataci důlních vod z hnědouhelných lomů
    Selective coal flotoflocculation by Rhodotorula glutinis
    Využití UV absorpce Fe(III) v biohydrometalurgii