Record details

Subject heading
    biologické metody úpravy
Article
    Bakteriální odsiřování uhlí z lokality Tabas
    Bakteriální odsiřování uhlí z lomu Družba
    Netradiční způsob úpravy černouhelných kalů
    Využití bakterií k rozkladu uhelné hmoty a tvorbě metanu
    Změny pyritu při bakteriálním loužení