Record details

Subject heading
    biota
Article
    Biodiverzita kultivovaných prokaryot z hranické propasti a možnosti uplatnění těchto mikroorganizmů při utváření karbonátových speleotém : 25-14 Valašské Meziříčí
    Biomonitoring vybraných složek ekosystému Labe : vývoj v období 1993-1996-1999
    Biota Moravského krasu
    Chráněná území ve světle své krajinné historie. Problematika krajinné historie Českého středohoří
    Hydrologické rekultivace jako subsystém rekultivační transformace krajiny
    Jakost vody v ČR : komplexní monitoring
    Project No. 469 - Variscan terrestrial biotas and palaeoenvironments : Late Westphalian terrestrial biotas and palaeoenvironments of the Variscan Foreland and adjacent intramontane basins
    Vliv průmyslového areálu Pardubice-Semtín na kvalitu složek vodních ekosystémů Labe z hlediska specifických organických polutantů
    Výskyt toxických kovů v ekosystémech vybraných pražských nádrží