Record details

Subject heading
    biozóna
Article
    Albské foraminifery ve výbrusech z nejvyšší části lhoteckého souvrství na profilu Bystrý potok u Trojanovic (křídový útvar slezské jednotky, Vnější Západní Karpaty)
    Auswirkungen des obersilurischen "Lau events" im Prager Becken
    Bílovické souvrství - nová litostratigrafická jednotka pro sarmat vídeňské pánve na Moravě
    Cenomanian-Turonian coastal record in SW Utah, U.S.A.: orbital-scale transgressive-regressive events during oceanic anoxic event II
    Conodont apatite delta18O record across the Ludlow Lau Event (Prague Basin, Czech Republic) indicates significant climatic cooling
    Day 2, stop 4: Rokycany-Stráň (quarry)
    Day 2, stop 5: Mýto-Svatoštěpánský rybník
    Day 4, stop 5: Levín
    Day 5, stop 1: Hlásná Třebaň I
    Day 5, stop 3: Liteň
    Day 5, stop 4: Budňany Rock at Karlštejn
    Day 5, stop 5: Klonk near Suchomasty
    Day 5, stop 6: Praha-Řeporyje - Požáry Quarry
    Early Cretaceous ammonites from the Butkov Quarry (Manín Unit, Central Western Carpathians, Slovakia)
    The Early Miocene micromammalian assemblage from Mokrá - 1/2001 Turtle Joint site (Moravia, Czech Republic) - preliminary results
    The early paradoxidid harlani trilobite fauna of Massachusetts and its correlatives in Newfoundland, Morocco, and Spain
    The first finding of Rupelian nannoflora in the Turčianska kotlina depression
    Foraminifers and microbiostratigraphy of Central-Carpathian Paleogene of Bánovská kotlina depression
    Graptolite biozones of the Bohemian Lower and Middle Ordovician and their historical development
    Integrated stratigraphy of the Sarmatian (Upper Middle Miocene) in the western Central Paratethys
    Die känozoischen Filholiidae Wenz 1923. Teil 4, Die eo- und oligozänen Vertreter der Gattung Triptychia, nebst Bemerkungen zur Ökologie und geo- bzw. stratigraphischen Verbreitung der Filholiidae sowie zur Evolution der Gattung Triptychia (Gastropoda, Pulmonata, Clausilioidea)
    Late Valanginian-Hauterivian cephalopod fauna from the Stara Planina Mountain (eastern Serbia)
    Llandovery-Wenlock boundary beds in the graptolite-rich sequence of the Barrandian area (Bohemia)
    Lochkovian conodonts from Podolia, Ukraine, and their stratigraphic significance
    Lowermost Silurian graptolites of Montagne Noire, France
    Ludlowian Chitinozoa from the locality "Na Požárech" (Silurian, Prague Basin, Barrandian area, Czech Republic)
    The main fish communities of the limnic Permian and Carboniferous basins of the Czech Republic
    New cephalopod limestone horizon in the Ludlow (Gorstian, lower L. scanicus Biozone) of the Prague Basin (Bohemia, Perunica)
    New delta13C data from mid palaeo-latitudes (Prague Basin) across the late Silurian Lau Event
    New Pliocene localities with micromammals from the Czech Republic: a preliminary report
    The northernmost occurrence of the Lower Berriasian ammonite Pseudosubplanites grandis (Štramberk Limestone, Outer Western Carpathians, Czech Republic)
    Palaeofloristics of Middle Pennsylvanian lyginopteridaleans in Variscan Euramerica
    Palynostratigraphy of the upper part of the Lower Carboniferous flysch succession in the the eastern part of the Moravian-Silesian zone (Nizky Jesenik Mts.; Czech Republic)
    Preliminary overview of regional endemism in European Neogene ungulates
    Problematic age of Lower-Cretaceous foraminiferal zone Leupoldina cabri
    Ptychopariid trilobites in the Middle Cambrian of Central Bohemia (taxonomy, biostratigraphy, synecology)
    Sciuridae (Mammalia, Rodentia) z Tuchořic a Merkuru-sever
    Silur
    Současný stav názorů na stáří grundského souvrství
    Spodní turon v cihelně Kutná Hora-Sedlec : 13-32 Kolín
    Spodnokarbonští mlži Drahanské vrchoviny (kulmská facie) a jejich stratigrafický význam
    Stratigrafické škály evropského plio-pleistocénu
    Stratotyp klabavského souvrství (ordovik pražské pánve): od biostratigrafie k litostratigrafii
    Trilobites and standard Devonian stage boundaries
    Two ammonites from the Early Cretaceous deep-sea sediments of the Silesian Nappe, Polish Carpathians, and stratigraphic problems resulted from micropalaeontological dating of their sites
    Upper Cenomanian-Lower Turonian ammonoids from the Saxonian Cretaceous (lower Elbtal Group, Saxony, Germany)